Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Finansų skyrius

Adresas Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 45 554, faks. (8 440) 45 554

Savaitės dienos Darbo laikas
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.
penktadieniais 8.00 – 15.45 val.
* pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus funkcijos

1. Organizuoja savivaldybės biudžeto projekto rengimą bei patvirtinto biudžeto vykdymą, finansuoja savivaldybės biudžete nustatytas programas, priemones ir išlaidas;

2. Teikia Finansų ministerijai Savivaldybės patvirtintą biudžetą pagal Finansų ministro nustatytą tvarką ir formas;

3. Sudaro metų ketvirčiais paskirstytą savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą), vadovaujantis patvirtintu biudžetu, pajamų paskirstymu ketvirčiais bei patvirtintomis programų sąmatomis;

4. Veda savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą, rengia savivaldybės biudžeto įvykdymo bei finansines ataskaitas;

5. Teikia nustatytais terminais Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją apie biudžeto pajamas tiesiogiai į savivaldybės biudžeto surenkamąsias sąskaitas;

6. Rengia ataskaitas apie valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės deleguotoms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir kitų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą bei teikia atitinkamoms valstybės institucijoms;

7. Rengia ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį;

8. Teikia metodinę pagalbą viešojo sektoriaus subjektams finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir teikimo į Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) klausimais;

9. Atlieka biudžeto pajamų plano ir asignavimų plano vykdymo analizę, nagrinėja klausimus dėl netekusių paskirties biudžeto asignavimų perskirstymo, nagrinėja asignavimų valdytojų klausimus dėl lėšų perkėlimo iš vieno ketvirčio į kitą ketvirtį, dėl asignavimų perskirstymo tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių, nagrinėja prašymus dėl papildomo lėšų poreikio, teikia išvadas ir pasiūlymus šiais klausimais administracijos direktoriui;

10. Teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus papildomoms savivaldybės biudžeto lėšoms skirstyti;

11. Rengia sprendimų projektus dėl biudžeto patikslinimo;

12. Rengia įsakymų projektus dėl lėšų skyrimo iš administracijos direktoriaus rezervo, iš savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų bei asignavimų, skirtų mokykliniams autobusams remontuoti;

13. Rengia sprendimų, įsakymų projektus dėl tvarkų, aprašų tvirtinimo biudžeto asignavimų planavimo, naudojimo klausimais;

14. Rengia sprendimų projektus dėl nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio tarifų bei mokesčių lengvatų nustatymo;

15. Rengia sprendimų projektus dėl vietinių rinkliavų nustatymo, vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, lengvatų nustatymo;

16. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus mokesčių lengvatų teikimo klausimais, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, rengia sprendimų projektus dėl mokesčių lengvatų suteikimo;

17. Planuoja Savivaldybės paskolų poreikį, tvarko paskolų ir garantijų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą, teikia ataskaitas Finansų ministerijai;

18. Rengia sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo ir garantijų suteikimo;

19. Rengia technines specifikacijas paskolų viešiesiems pirkimams atlikti;

 20. Teikia metodinę pagalbą visoms savivaldybės biudžeto finansuojamoms įstaigoms išlaidų sąmatų projektų, išlaidų sąmatų sudarymo bei buhalterinės apskaitos klausimais;

21. Pagal kompetenciją teikia informaciją ir bendradarbiauja su auditą atliekančiomis institucijomis;

22. Rengia finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia Finansų ministerijai bei administracijos direktoriui;

23. Vykdo specialią valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programą;

24. Tvarko skyriaus archyvinius dokumentus;

25. Savivaldybės internetiniame puslapyje skelbia informaciją biudžeto, finansinių įsipareigojimų, ataskaitų klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

26. Vykdo kitas teisės aktų, Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus pavestas funkcijas.

 MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.