Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Teritorijų planavimas
RENGIAMAS MOSĖDŽIO MIESTELIO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

 RENGIAMAS MOSĖDŽIO MIESTELIO TERITORIJOS 

BENDRASIS PLANAS
Planavimo organizatorius. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 13, Skuodas.
 
Panavimo organizavimo pagrindas. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T9-162 „Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio bendrojo plano rengimo“.
 
Plano rengėjai. Jungtinės veiklos pagrindu veikiančios įmonės UAB „Archimetras“ (Ųmėdžių 4-2, Kaunas) ir UAB „EIP Kaunas“ (Savanorių pr. 363, Kaunas).
 
Planuojama teritorija. Skuodo rajono savivaldybės Mosėdžio miestelio teritorija.
 
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. suformuoti teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus bei atlikti teritorijos funkcinį zonavimą;
2. tobulinti istoriškai susiklosčiusią miestelio urbanistinę struktūrą bei tūrinę erdvinę kompoziciją;
3. numatyti teritorijos gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynus;
4. plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;
5. nustatyti miestelio teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus;
6. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
7. rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;
8. nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir/ar pobūdį;
9. įteisinti miestelio teritorijos tvarkymo reglamentus;
10. numatyti perspektyvines miestelio teritorijos administracines ribas.
(Bendrojo plano koncepcijos rengimo metu buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas toliau - SPAV).
 
Susipažinti su Bendrojo plano koncepcijos sprendiniais ir SPAV ataskaita galima  Skuodo rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriuje.
 
Pasiūlymai. Pasiūlymus dėl Mosėdžio miestelio bendrojo plano koncepcijos teikti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 13, Skuodas, tel. 844073932, e. paštas savivaldybe@skuodas.lt, internetinė svetainė www.skuodas.lt), arba rengėjų atstovui – UAB „Archimetras“ (Ųmėdžių 4-2, Kaunas, tel. 861807879, e. paštas – archimetras@gmail.com, internetinė svetainė www.archimetras.lt).
 
Pasiūlymus dėl Mosėdžio miestelio bendrojo plano SPAV ataskaitos teikti UAB „EIP Kaunas“ (Savanorių pr. 363, Kaunas, tel. 8-37 426686).
 
Finansavimas. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę „Teritorijų planavimas", pagal projektą „Skuodo rajono teritorijų bendrųjų ir specialiųjų planų parengimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-32-002.

 

Atgal
Spausdinimo versija
Siųsti draugui
Twitter
Facebook


Komentarų sąrašas (0)
 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.