Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-03-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo 263537_03-29 Posedzio darbotvarke Petras Pušinskas

Priimtas
2 T10-37 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto sudėties pakeitimo 263538_T10-37_aiskinamasis rastas 263539_T10-37_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
3 T10-38 Dėl delegatų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą 263540_T10-38_askinamasis rastaas 263541_T10-38_sprendimo projektas 263542_T10-38_papildoma informacija Petras Pušinskas

Priimtas
4 T10-39 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties patvirtinimo 263543_T10-39_aiskinamasis rastas 263544_T10-39_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
5 T10-40 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T9-187 „Dėl Skuodo rajono įvaizdžio formavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo 263545_T10-40_aiskinamasis rastas 263546_T10-40_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
6 T10-41 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T9-2 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų 46 punkto pakeitimo 263547_T10-41_aiskinamasis rastas 263548_T10-41_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
7 T10-42 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T9-57 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo, vidaus auditorių ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ 1.2.4 papunkčio pakeitimo Lijana Beinoraitė

Priimtas
8 T10-43 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 263549_T10-43_aiskinamasis rastas 263550_T10-43_sprendimo projektas 263551_T10-43_priedas Lijana Beinoraitė

Priimtas
9 T10-44 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 263554_T10-44_aiskinamasis rastas 263555_T10-44_sprendimo projektas 263556_T10-44_priedas Rasa Noreikienė

Priimtas
10 T10-45 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 263557_T10-45_aiskinamasis rastas 263558_T10-45_sprendimo projektas 263559_T10-45_patikslintas priedas Rasa Noreikienė

Priimtas
11 T10-46 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 263560_T10-46_aiskinamasis rastas 263561_T10-46_sprendimo projektas 263562_T10-46_priedas Rasa Noreikienė

Priimtas
12 T10-47 Dėl Vienkartinės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo 263563_T10-47_aiskinamasis rastas 263564_T10-47_sprendimo projektas 263565_T10-47_priedas 263566_T10-47_priedas_p1 263567_T10-47_priedas_p2 263568_T10-47_priedas_antikorupcinio vertinimo pazyma Rasa Noreikienė

Priimtas
13 T10-48 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 263569_T10-48_aiskinamasis rastas 263570_T10-48_sprendimo projektas 263571_T10-48_priedas 263572_T10-48_priedas_p1 Rasa Noreikienė
Julijana Škimelienė

Priimtas
14 T10-49 Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo 263573_T10-49_aiskinamasis rastas 263574_T10-49_sprendimo projektas 263575_T10-49_priedas Marytė Stoncelienė

Priimtas
15 T10-50 Dėl Nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo 263576_T10-50_aiskinamasis rastas 263577_T10-50_sprendimo projektas 263578_T10-50_priedas Vilija Žitkuvienė

Priimtas
16 T10-51 Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 263579_T10-51_aiskinamasis rastas 263580_T10-51_sprendimo projektas 263581_T10-51_priedas 263582_T10-51_priedas_p1 Jadvyga Kažienė

Priimtas
17 T10-52 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 263583_T10-52_aiskinamasis rastas 263584_T10-52_sprendimo projektas 263585_T10-52_priedas Jadvyga Kažienė
Julijana Škimelienė

Priimtas
18 T10-53 Dėl projekto „Lietuvos ir Rusijos federacijos Kaliningrado srities bendruomeninių iniciatyvų skatinimas sveikatos srityje investuojant į vietos socialinę infrastruktūrą“ finansavimo 263586_T10-53_aiskinamasis rastas 263587_T10-53_sprendimo projektas Žydrūnas Ramanavičius

Priimtas
19 T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano papildymo nauja priemone 263588_T10-54_asikinamasis rastas 263589_T10-54_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
20 T10-55 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio 263590_T10-55_aiskinamasis rastas 263591_T10-55_sprendimo projektas 263592_T10-55_papildoma informacija Nijolė Mackevičienė

Nepriimtas
21 T10-56 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 1.5 papunkčiu patvirtinto 5 priedo pakeitimo 263593_T10-56_aiskinamasis rastas 263594_T10-56_patikslintas sprendimo projektas 263595_T10-56_patikslintas priedas Nijolė Mackevičienė

Priimtas
22 T10-57 Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo ugdymo įstaigų vadovams 263596_T10-57_aiskinamasis rastas 263597_T10-57_patikslintas sprendimo projektas Birutė Gedrimienė

Priimtas
23 T10-58 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2018–2019 mokslo metų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse nustatymo 263598_T10-58_aiskinamasis rastas 263599_T10-58_sprendimo projektas 263600_T10-58_patikslintas priedas Aldona Jasienė

Priimtas
24 T10-59 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T9-46 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo 3, 7, 8, 9 ir 16 punktų pakeitimo 263601_T10-59_aiskinamasis rastas 263602_T10-59_sprendimo projektas Mindaugas Perminas

Priimtas
25 T10-60 Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 263603_T10-60_aiskinamasis rastas 263604_T10-60_sprendimo projektas 263605_T10-60_priedas 263606_T10-60_priedas_p1 263607_T10-60_priedas_p2 Tomas Bagočius
Rita Kaupienė

Priimtas
26 T10-61 Dėl įgaliojimo viešajai įstaigai Skuodo informacijos centrui vykdyti turizmo informacijos centro funkcijas Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje 263608_T10-61_aiskinamasis rastas 263609_T10-61_sprendimo priedas Gintas Andriekus

Nepriimtas
27 T10-62 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 263610_T10-62_aiskinamasis rastas 263611_T10-62_patikslintas priedas Gintas Andriekus

Priimtas
28 T10-63 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T9-144 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo ir vertinimo tarybos sudarymo“ 3 punkto pakeitimo 263612_T10-63_aiskinamasis rastas 263613_T10-63_sprendimo projektas Gintas Andriekus

Priimtas
29 T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T9-42 „Dėl viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešame aukcione parduodamo Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo papildymo 1.20 papunkčiu 263614_T10-64_aiskinamasis rastas 263615_T10-64_sprendimo projektas Juzefa Joskaudienė

Priimtas
30 T10-65 Dėl socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo, patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T9-157 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“, papildymo 263616_T10-65_aiskinamasis rastas 263617_T10-65_sprendimo projektas Juzefa Joskaudienė

Priimtas
31 T10-66 Dėl savivaldybės būstų pardavimo 263618_T10-66_aiskinamasis rastas 263619_T10-66_sprendimo projektas Juzefa Joskaudienė

Priimtas
32 T10-67 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 263620_T10-67_aiskinamasis rastas 263621_T10-67_sprendimo projektas 263622_T10-67_priedas Paulius Poškys

Priimtas
33 T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo 263623_T10-71_aiskinamasis rastas 263624_T10-71_sprendimo projektas Paulius Poškys

Priimtas
34 T10-72 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 263625_T10-72_aiskinamasis rastas 263626_T10-72_sprendimo projektas 263627_T10-72_priedas Paulius Poškys

Nepriimtas
35 T10-73 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 263628_T10-73_aiskinamasis rastas 263629_T10-73_sprendimo projektas 263630_T10-73_priedas Petras Pušinskas

Priimtas
36 T10-74 Dėl darbo sutarties su Alfonsu Lenkiu pripažinimo pasibaigusia ir pavedimo Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojui bendriesiems klausimams Linui Mitkui laikinai eiti Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas Petras Pušinskas

Priimtas
Papildomi klausimai
37 Informacija, pranešimai 263631_Informacinis pranesimas dėl žemės klypo privatizavimo Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.