Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-05-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas

Priimtas
2 Nr. T10-90. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko kasmetinių atostogų (Nr. T10-90) 47_sprendimas-del-mero-at...
47_aiskinamasis-rastas-de...
Petras Pušinskas

Priimtas
3 Nr. T10-91. Dėl savivaldybės mero pavaduotojos Daivos Budrienės kasmetinių atostogų (Nr. T10-91) t10-91-aiskinamasis-rasta...
t10-91-sprendimo-projekta...
Petras Pušinskas

Priimtas
4 Nr. T10-92. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T9-83 „Dėl Skuodo rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimo“ 1.1 ir 1.2 papunkčių pakeitimo (Nr. T10-92) 10_aiskrastaikstelesspr.x...
10_aikstelesspr.xml
10_228kt2534-1.pdf
10_228kt790-1.pdf
Mindaugas Perminas

Priimtas
5 Nr. T10-93. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Skuodo autobusų stoties direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-93) 85_2016_a.r.stotis.xml
85_2016_priedas-stotis.xm...
85_2016_sprendimasstotis....
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
6 Nr. T10-94. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-94) 85_2016_a.r.vandenys-1.xm...
85_2016_priedasvandenys-1...
85_2016_sprendimasvandeny...
Inga Ruikienė

Priimtas
7 Nr. T10-95. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-95) 46_aisk.rastas-direktoria...
46_sprendimas-direktoriau...
46_sprendimo-priedas-savc...
sprendimo-priedas-savciva...
Pranas Vaškys

Priimtas
8 Nr. T10-96. Dėl Skuodo rajono kapinių lankymo, leidimo laidoti išdavimo bei laidojimo neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-96) 288_23428846aisk.-rastas-...
288_23428846sprendimas-ka...
288_priedas-1.xml
288_priedas-3.xml
288_priedas2.xml
t10-96-patikslintas-pried...
Gintas Andriekus

Priimtas
9 Nr. T10-97. Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo Stanislovui Martinkui (Nr. T10-97) 285_23446sprendimas-garbe...
285_234285martinkus-aiski...
Gintas Andriekus

Priimtas
10 Nr. T10-98. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-98) 68_05-10-aiskinamasis-ras...
68_05-10-sprendimo-projek...
t10-98-patikslintas-pried...
Jadvyga Kažienė

Priimtas
11 Nr. T10-99. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2017 metų tarifų nustatymo (Nr. T10-99) 41_05.26.arntm2017.xml
41_05.26.ntm2017.xml
t10-99-alternatyvus-aiski...
t10-99-alternatyvus-spren...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
12 Nr. T10-100. Dėl žemės mokesčio 2017 metų tarifų nustatymo (Nr. T10-100) 41_05.26.-arzm.xml
41_05.26.-zm.xml
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
13 Nr. T10-101. Dėl žemės mokesčio 2016 metų lengvatų nustatymo (Nr. T10-101) 41_05.26.-arzm-lengvatos....
41_05.26.-zemes-mokescio-...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
14 Nr. T10-102. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-114 „Dėl paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo (Nr. T10-102) 41_05.26.arkredito-linija...
41_05.26.kreditolinija.xm...
41_05.26.-kredito-linijas...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
15 Nr. T10-103. Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-103) 11_aiskinamasis.xml
11_sprendimas.xml
11_vadovo-ataskaita.doc
Virginijus Kiguolis

Priimtas
16 Nr. T10-104. Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-104) 11_23411pspc-direk-ataska...
11_2341123411pspc-direk-a...
t10-104-priedas.doc
Virginijus Kiguolis

Priimtas
17 Nr. T10-105. Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-105) 11_sprendimas-mosedzio-ps...
11_aiiskinamasis-mosedzio...
t10-105-priedas.doc
Virginijus Kiguolis

Priimtas
18 Nr. T10-106. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T9-217 „Dėl patalpų nuomos“ 2 punkto pakeitimo (Nr. T10-106) 88_aiskinamasis.xml
88_priedas.xml
88_nuoma1.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
19 Nr. T10-107. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (Nr. T10-107) 88_aiskinam.xml
88_sprend..xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
20 Nr. T10-108. DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMU NR. T9-23 "DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PATVIRTINTO SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ PAKEITIMO (Nr. T10-108) 44_44programa2-taisyta.do...
44_44sprendimas-1.xml
t10-109-patikslintas-aisk...
t10-108-patikslintas-1-pr...
t10-108-patisklintas-2-pr...
Ona Malūkienė

Priimtas
21 Nr. T10-109. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-109) t10-109-patikslintas-aisk...
t10-109-patikslintas-spre...
t10-109-patikslintas-prie...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
22 Nr. T10-110. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T9-49 „Dėl igalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo papildymo (Nr. T10-110) 41_05.26.arpaskola.xml
41_05.26.paskola.xml
41_05.26.-projektu-sarasa...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
23 Nr. T10-111. Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-111) 11_aiskin-stebesen.xml
11_sprend-stebesenos.xml
11_atask-stebesen.docx
Virginijus Kiguolis

Priimtas
24 Nr. T10-112. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2016 metų papildyto objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T10-112) 87_kppp_finansavimo_sutar...
87_23446sprendimas-keliu-...
87_23487del-kppp-lesu-tvr...
t10-112-patikslintas-prie...
Romualdas Rancas

Priimtas
25 Nr. T10-113. Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T10-113) 11_aiskinamasis-rastas-uz...
11_sprendimo-projektas-uz...
11_priedas3-uzduotys.xml
t10-113-patikslintas-prie...
t10-113-patikslintas-prie...
Virginijus Kiguolis

Priimtas
26 Nr. T10-114. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-114) 11_aiskin-sv-funkc.xml
11_sprend-sv-funkc.xml
11_funkc-atask.doc
11_vykdymo-tikslai-uzdavi...
Virginijus Kiguolis

Priimtas
27 Nr. T10-115. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-115) 270_05-16-aiskinamasis-ra...
270_05-16-pataisytas-spre...
t10-115-priedas.doc
Petras Pušinskas

Priimtas
28 Nr. T10-116. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T9-134 „Dėl Skuodo muziejaus bilietų kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-116) 05-21-aiskinamasis-rastas...
t10-116-sprendimo-projekt...
Ignas Jonušas

Nepriimtas
29 Nr. T10-117. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-117) 270_05-23-sprendimo-proje...
05-24-aiskinamasis-rastas...
05-24-priedas-project-2-1...
Petras Pušinskas

Priimtas
30 Informacija, pranešimai. Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.