Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-04-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Daiva Budrienė

Priimtas
2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. T10-58) 291_23429146aiskinamasis-...
291_234291291st15101a-raz...
Arvydas Razma

Priimtas
3 Dėl Juozo Einikio atleidimo iš užimamų pareigų (Nr. T10-59) 47_einikio-prasymas.pdf
47_sprendimas-del-einikio...
47_aiskinamasis-rastas-de...
Lijana Beinoraitė

Priimtas
4 Dėl Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-60) 285_aiskinamasis-kc.xml
285_priedas-kc-2.xml
285_sprendimo-projektas-k...
Gintas Andriekus

Priimtas
5 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro direktoriaus veiklos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-61) 58_23458sajc-aiskinamasis...
58_23458sajc-sprendimo-pr...
t10-61-patikslintas-pried...
Gintas Andriekus

Priimtas
6 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitos pateikimo (Nr. T10-62) 288_234288project-30-1.xm...
288_234288project-34-1.xm...
288_234288228r.granauskov...
Inga Jablonskė

Priimtas
7 Dėl Skuodo muziejaus direktoriaus veiklos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-63) 58_23458muziejau-aiskinam...
58_2345823458muziejaus-sp...
58_2345823458228muziejaus...
Gintas Andriekus

Priimtas
8 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-64) 52_ppt-sprend-galutinis.x...
234_52ppt-aiskin-sutvarky...
234_52ppt-atask-sutvark-1...
Aldona Jasienė

Priimtas
9 Dėl Skuodo vaikų lopšelio darželio direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-65) 52_skuodo-darzelis-aisk-s...
52_skuodo-darzelis-sprend...
234_52skuodo-darzelis-ata...
Aldona Jasienė

Priimtas
10 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-66) 52_zadeikis-aiskin-sutvar...
52_zad-sprend.xml
52_zadeikis-atask-galutin...
Aldona Jasienė

Priimtas
11 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-67) 52_barstyciai-sprend-sutv...
52_barstyciai-aisk-sutvar...
234_52barstyciai-atskaita...
Aldona Jasienė

Priimtas
12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo (Nr. T10-68) 52_1-priedas-patasytas-eg...
52_2-priedas-pataisyta-eg...
52_3-priedas-pataisytas-e...
52_aiskin-pataisytas-egle...
52_sprendim-pataisytas-eg...
t10-68-patikslintas-pried...
Aldona Jasienė

Priimtas
13 Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-69) 52_meno-aisk.xml
52_meno-sprend.xml
52_meno-atask.xml
Aldona Jasienė

Priimtas
14 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-70) 52_lenkimai-aisk-egle.xml
52_lenkimai-sprend-egle.x...
52_lenkimai-atask-egle.xm...
Aldona Jasienė

Priimtas
15 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio darželio direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-71) 52_ylakiu-darz-aiskin-egl...
52_ylakiu-darz-sprend-egl...
52_ylakiu-darz-atask-egle...
Aldona Jasienė

Priimtas
16 Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros laikotarpiu (Nr. T10-72) 82_228skuodo-vaiku-lopsel...
82_ylakiu.pdf
82_mosedzio.jpg
82_23482aiskinamasis-rast...
t10-72-sprendimo-projekta...
Aldona Jasienė

Priimtas
17 Dėl Vienkartinės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-73) 69_sprendimo-projektas.xm...
69_1-priedas.doc
69_2-priedas.doc
69_696969aiskinamasis-ras...
t10-73-ii-patikslintas-pr...
t10-73-patikslintas-pried...
Rasa Noreikienė

Priimtas
18 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus veiklos 2015 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-74) 62_23462aiskinamasis-rast...
62_23462barstyciu-ataskai...
62_barstyciu-direktoriaus...
Rasa Noreikienė

Priimtas
19 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-75) 62_23462aiskinamasis-rast...
62_23462sprendimas-centra...
62_centro-ataskaita-1.xml
Rasa Noreikienė

Priimtas
20 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio darželio direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-76) 52_23452mosedzio-darz-ata...
52_23452mosedzio-darz-spr...
52_23452mosedzio-darz-ais...
Aldona Jasienė

Priimtas
21 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-77) 52_23452ylakiai-atask.xml
52_52ylakiai-aiskin-1.xml
52_23452ylakiai-sprend-1....
Aldona Jasienė

Priimtas
22 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-78) 52_sates-aiskin.xml
52_23452sates-atask.xml
52_23452sates-sprend-1.xm...
Aldona Jasienė

Priimtas
23 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-79) 52_23452mosedzio-atask.xm...
52_23452mosedzio-aiskin.x...
52_23452mosedzio-sprend-5...
Aldona Jasienė

Priimtas
24 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-80) 52_23452aleksndrija-atask...
52_23452aleksandrija-aisk...
52_23452aleksandrija-spre...
Aldona Jasienė

Priimtas
25 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-81) 52_23452bartuva-aiskin.xm...
52_23452bartuva-atask-1.x...
52_2345223452bartuva-spre...
Aldona Jasienė

Priimtas
26 Dėl Skuodo rajono Notėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-82) 52_notenai-aisk.xml
52_notenai-atask-egle.xml
52_23452notenai-sprend-eg...
Aldona Jasienė

Priimtas
27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-23 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano priemonių pakeitimo (Nr. T10-83) 44_23444sprendimas.xml
44_kopija-44kopija-23444p...
t10-83-patikslintas-aiski...
t10-83-patikslintas-pried...
t10-83-papildomas-priedas...
Ona Malūkienė

Priimtas
28 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-84) 41_04.28.biudzetopatiksli...
41_04.28.biudzetopatiksli...
41_2344104.28.arbiudzetop...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
29 Dėl kreipimosi socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-85) 67_2346723467aiskinamasis...
67_46sprendimas-soc.param...
t10-85-iii-patikslintas-p...
t10-85-antikorupcinis-ver...
Marytė Stoncelienė

Priimtas
30 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-86) 62_ataskaita.doc
62_sprendimas-ylakiu-glob...
62_23462aiskinamasis-rast...
Rasa Noreikienė

Priimtas
31 Dėl pritarimo projektams (Nr. T10-87) 84_a_relektriniu.xml
t10-87-patikslintas-spren...
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
32 Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktoriaus veiklos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-88) 52_sprend-kvapm.xml
52_kvapm-aisikin-egle.xml
52_kvapm-ataskaita-egle.x...
Aldona Jasienė

Priimtas
33 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-12 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-89) 82_tvarka-loreta-egle.xml
82_sprendimas-loreta-egle...
t10-89-patikslintas-pried...
Loreta Vasiliauskienė

Priimtas
34 Informacija, pranešimai. Daiva Budrienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.