Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-07-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Stasys Vainoras

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-189) 35421_A raštas Bartuva.x...
T10-189 Patikslintas Bart...
T10-189 Patikslintas spre...
Romas Kasparas

Priimtas
3 Dėl Skuodo rajono Daukšių pagrindinės mokyklos reorganizavimo (Nr. T10-190) A raštas.xml
T10-190 Patikslintas Dauk...
T10-190 Patikslintas spre...
T10-190 Patikslintas Lenk...
Romas Kasparas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Skuodo rajono Pašilės pagrindinės mokyklos reorganizavimo (Nr. T10-192) project A raštas.xml
T10-192 Patikslintas Ylak...
T10-192 Patikslintas Pasi...
T10-192 Patikslintas spre...
Romas Kasparas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T9-89 "Dėl įgaliojimų suteikimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų" pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-193) Aiškinamasis dėl pripa...
Sprendimas dėl pripažin...
Lijana Beinoraitė

Priimtas
6 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojos Levutės Staniuvienės kasmetinių atostogų (Nr. T10-194) Tarybai 2012 07 L.Staniuv...
Tarybai 2012 07 L.Staniuv...
Tarybai 2012 07 L.Staniuv...
Stasys Vainoras

Priimtas
7 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d.sprendimu Nr. T9-176 patvirtinto piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo 34.1. punkto pakeitimo (Nr. T10-195) 36313_project 3.xml
project4.xml
Vilija Žitkuvienė

Priimtas
8 Dėl Skuodo miesto Tulpių gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-196) Tulpių-Tulpių 1 ji g..p...
Tulpių aklg..pdf
AIŠKIN-TULPIU.xml
SPR-TULPIU.xml
Rita Kaupienė

Nepriimtas
9 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Rožių gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-197) ROŽIU-AIŠKIN.xml
Rožių g..pdf
SPR-ROŽIU.xml
Rita Kaupienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo (Nr. T10-198) 07 12 priedas.PDF
Pataisytas sprendimo proj...
07 12 priedasproject1.xml
T10-198 Aiskinamasis rast...
Juzefa Joskaudienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. T10-199) raštai.pdf
Sprend pataisyt.xml
Priedas pataisytas.xml
Aiskinamasis.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 31 d. sprendimo Nr. T9-21 „Dėl ilgalaikės paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo pakeitimo (Nr. T10-200) 07.26. AR_Kredito linija_...
07.26. Kredito linijos s...
T10-200 PATIKSLINTAS prie...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
13 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T9-150 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-22 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto priedo patikslinimo“ priedo pakeitimo (Nr. T10-201) 07.26. AR_Paskolos sąra...
UAB Skuodo vandenys_rašt...
07.26. Paskolos saraso pa...
T10-201 PATIKSLINTAS prie...
Nijolė Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T9-163 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo (Nr. T10-202) aikinamasis rastas.xml
sprendimas.xml
Seniūnijų informacija.p...
Sima Jablonskienė

Priimtas
15 Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo įstatymo nenustatytais atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-203) aprašas.xml
project aiš. raštas.xml
Sprendimas.xml
Vilija Žitkuvienė

Priimtas
16 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-204) 07.26. AR_Biudžeto patik...
07.26. (biudzeto patiksl....
07.26. Biudžeto patiksli...
Bibliotekos raštas.PDF
Nijolė Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl leidimo pratęsti kredito linijos sutartį (Nr. T10-205) 07.26. AR_Kredito linija_...
07.26. Kredito linija (UA...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
18 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T9-9 patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo 3 punkto pakeitimo (Nr. T10-206) 36876_aisk. r. met. 3 p.....
36877_met. 3 p..xml
Mindaugas Perminas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T9-280 patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo 4 ir 7 punktų pakeitimo (Nr. T10-207) aisk. r. nuost..xml
nuost..xml
Mindaugas Perminas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo mieste ir geografinių charakteristikų patvirtinimo (Nr. T10-208) N. GATVĖS SKUODO M-AIŠ....
blezdingu g..pdf
lanko g..pdf
maluno.pdf
molupio g..pdf
žemaičiu g..pdf
Naujos g. Skuodo m. spren...
Rita Kaupienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kovos su korupcija 2012–2014 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo (Nr. T10-209) 36782_07.xml
36921_Korupcijos sprendim...
36867_36785_072.xml
T10-209 PATIKSLINTAS Prie...
Gediminas Anužis

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl viešųjų įstaigų reorganizavimo procedūrų (Nr. T10-210) 36761_Ginto-1.xml
36805_36762_aiÅk.xml
Gintas Andriekus

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Skuodo miesto Pievų gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-211) Pievu g..pdf
PIEVU G. Aiškinamassis.x...
36962_PIEVU sprendimas.xm...
Rita Kaupienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-212) project aišk. raštas.xm...
project sprendimas.xml
36793_Vilijos tvarka.xml
Vilija Žitkuvienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl pritarimo projektui „Vaižganto gatvės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Skuodo mieste“ rengti ir finansuoti (Nr. T10-213) 2012-07-18 del pritarimo ...
37296_37290_aisk. rastas ...
Dalia Sadauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų paskirstymo (Nr. T10-214) 07.26. 6 proc. MK.xml
07.26. AR_6 proc. MK.xml
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
27 Dėl skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio plėtros 2012 metų programos v skyriaus pakeitimo (Nr. T10-215) Sprendimas-DĖL SKUODO RA...
Aišk. raštas-DĖL SKUOD...
Vytautas Ruikis

Priimtas
28 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-02 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-128 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo“ 37568_Reikalavimas Nr. (5.1)-TR-128 Stasys Vainoras

Priimtas
29 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-02 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-129 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punkto nuostatų įgyvendinimo“. 37570_Reikalavimas Nr. (5.1)-TR-129 Stasys Vainoras

Priimtas
30 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-03 teikimas Nr. (5.1)-TR-133 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T9-89 „Dėl įgaliojimų suteikimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų“ pakeitimo (panaikinimo)“. 37572_Teikimas Nr. (5.1.)-TR-133 Stasys Vainoras

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-09 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-147 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimo Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 16.1, 18.1, 24, 25, 43, 44, 52 punktų vykdymo“ 37573_Reikalavimas Nr. (5.1)-TR-147 Stasys Vainoras

Priimtas
32 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-07-11 teikimas Nr. (5.1)-TR-150 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr. T9-123 1 punktu patvirtintos laidojimo ir kapinių priežiūros Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos pakeitimo (panaikinimo)“. 37575_Teikimas Nr. TR-150 Stasys Vainoras

Priimtas
33 Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto 2012-07-09 raštas Nr. S-2012-5806 „Dėl žemės mokesčio įstatymo pakeitimo“. 37576_Del zemes mokescio istatymo Stasys Vainoras

Priimtas
34 Ukrainos Respublikos Žitomiro srities Volodarsko-Volinsko rajono savivaldybės 2012-07-10 kvietimas Nr. 82/01-15 dalyvauti šventėje. 37577_Kvietimas Stasys Vainoras

Priimtas
35 Informacija, pranešimai. Stasys Vainoras

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.