Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Komitetai

EKONOMIKOS, ŪKIO IR VERSLO KOMITETAS

SUDĖTIS

PIRMININKAS

Stanislovas Martinkus

PAVADUOTOJAS

Liudvikas Žukauskas

NARIAI:

Vytautas Būtė;

Ignas Jonušas;

Kazys Viršilas.

 

 Komiteto funkcijos

1. Savo inciatyva arba tarybos pavedimu rengia tarybos sprendimų projektus ekonomikos ir verslo klausimais.
2. Svarsto tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų.

3. Svarsto kandidatūras, siūlomas į tarybos sudaromų institucijų vadovų pareigas.

4. Svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir jo vykdymo apyskaitą.

5. Dalyvauja organizaciniame darbe įgyvendinant tarybos sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus.

6. Nagrinėja piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus savo veiklos srityje ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis juos perduoda merui, administracijos direktoriui arba tarybai.


ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS 

SUDĖTIS

PIRMININKAS

Kęstutis Sakalauskas

PAVADUOTOJAS

Virgilijus Pajarskas

NARIAI:

Daiva Budrienė;

Daiva Jonušienė;

Linas Mitkus;

Zinaida Sendriūtė.

 

Komiteto funkcijos

1. Nagrinėja piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus švietimo ir kultūros srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis juos perduoda merui, administracijos direktoriui arba tarybai.
2. Savo inciatyva arba tarybos pavedimu rengia tarybos sprendimų projektus švietimo ir kultūros klausimais.

3. Svarsto tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų.

4.Svarsto kandidatūras, siūlomas į tarybos sudaromų institucijų vadovų pareigas.

5.Svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir jo vykdymo apyskaitą.

6. Dalyvauja organizaciniame darbe įgyvendinant tarybos sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus.


KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

SUDĖTIS

PIRMININKAS

Algerdas Rozga

PAVADUOTOJAS

Bronislovas Stasiulis

NARIAI:

Rimantas Urniežis;

Juozas Vyšniauskas;

Adomas Statkus.


Komiteto funkcijos

1. Savo inciatyva arba tarybos pavedimu rengia tarybos sprendimų projektus kaimo reikalų klausimais.
2. Svarsto tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų.

3. Svarsto kandidatūras, siūlomas į tarybos sudaromų institucijų vadovų pareigas.

4. Svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir jo vykdymo apyskaitą.

5.Dalyvauja organizaciniame darbe įgyvendinant tarybos sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus.

6. Nagrinėja piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus savo veiklos srityje ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis juos perduoda merui, administracijos direktoriui arba tarybai.


SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

SUDĖTIS

PIRMININKAS

Bronislovas Anužis

PAVADUOTOJAS

Vytautas Jautakis

NARIAI:

Rokas Rozga;

Stasys Vainoras.

 

Komiteto funkcijos     

1. Savo inciatyva arba tarybos pavedimu rengia tarybos sprendimų projektus sveikatos ir socialinių reikalų
klausimais.

2. Svarsto tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų.

3. Svarsto kandidatūras, siūlomas į tarybos sudaromų institucijų vadovų pareigas.

4. Svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir jo vykdymo apyskaitą.

5. Dalyvauja organizaciniame darbe įgyvendinant tarybos sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus.

6. Nagrinėja piliečių bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus ir skundus savo veiklos srityje ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis juos perduoda merui, administracijos direktoriui arba tarybai.

    

KONTROLĖS KOMITETAS

SUDĖTIS

PIRMININKAS

Stasys Vainoras

PAVADUOTOJA

Daiva Budrienė

NARIAI:

Linas Mitkus;

Juozas Vyšniauskas.

 Komiteto funkcijos   

1. Teikia tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų.
2. Siūlo tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai.
3. Svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo  ar pakeitimo. Po komiteto posėdžio Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą kartu su komiteto protokolo išrašu iki einamųjų metų lapkričio 5 d. grąžina Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.
4. Įvertina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia tarybai.
5. Svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos parengtą ataskaitą dėl veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos.
6. Siūlo tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų.
7. Periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, Savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į administracijos direktorių arba tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų vykdymo.
8. Dirba pagal tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito tarybai 85.5 papunktyje nustatyta tvarka. Taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios.
9. Nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus Savivaldybės administracijai ir tarybai.

1024x768 Normal 0 19 false false false


Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-31 08:35:13
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.