Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-03-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas

Priimtas
2 T10-35 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
3 T10-36 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
4 T10-37 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
5 T10-38 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
6 T10-39 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
7 T10-40 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
8 T10-41 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
9 T10-42 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
10 T10-43 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
11 T10-44 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
12 T10-45 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
13 T10-46 Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
14 T10-47 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
15 T10-48 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Nepriimtas
16 T10-49 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
17 T10-50 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Valerija Stanienė

Priimtas
18 T10-51 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Valerija Stanienė

Priimtas
19 T10-52 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Valerija Stanienė

Priimtas
20 T10-53 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Jadvyga Kažienė

Priimtas
21 T10-54 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse nustatymo Aldona Jasienė

Priimtas
22 T10-55 Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriui Alfonsui Lenkiui, dirbančiam papildomą darbą Birutė Gedrimienė

Priimtas
23 T10-56 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T9-114 „Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 6 punkto pakeitimo Birutė Gedrimienė

Priimtas
24 T10-57 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo nr. T9-14 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.15 papunkčio pakeitimo Birutė Gedrimienė

Priimtas
25 T10-58 Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai Petras Pušinskas

Priimtas
26 T10-59 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo, vidaus auditorių ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Lijana Beinoraitė

Priimtas
27 T10-60 Dėl Skuodo rajono savivaldybės valdybos 1998-06-18 sprendimu Nr. 194 „Dėl parkų, skverų ir vandenviečių įteisinimo“ patvirtintų neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo Rita Kaupienė

Priimtas
28 T10-61 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-20 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Romualdas Rancas

Priimtas
29 T10-62 Dėl projekto „Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra“ finansavimo Juzefa Joskaudienė

Priimtas
30 T10-63 Dėl projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos „Statybininkas“ ir Skuodo miesto parke“ finansavimo Juzefa Joskaudienė

Priimtas
31 T10-64 Dėl projekto „Pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių miestelio Driaus ir Girėno g. ir Skuodo miesto Krantinės g.“ finansavimo Juzefa Joskaudienė

Priimtas
32 T10-65 Dėl projekto „Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas“ finansavimo Juzefa Joskaudienė

Priimtas
33 T10-66 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 5 d. sprendimo Nr.T9-161 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T9-275 „Dėl šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo bei priežiūros minimalių apimčių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios Juzefa Joskaudienė

Priimtas
34 T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T9-179 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų papildymo 6.5 papunkčiu Nijolė Mackevičienė

Priimtas
35 T10-68 Dėl UAB „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo Juzefa Joskaudienė

Nepriimtas
36 T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Regina Ramanauskienė

Priimtas
37 T10-70 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimo Regina Ramanauskienė

Priimtas
38 T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo Lijana Beinoraitė

Priimtas
39 T10-72 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, ūkio ir verslo komiteto sudėties pakeitimo Petras Pušinskas

Priimtas
40 T10-73 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo Lijana Beinoraitė

Priimtas
41 T10-74 Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
42 T10-75 Dėl Skuodo rajono Ylakių lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
43 T10-76 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
44 T10-77 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
45 T10-78 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Lijana Beinoraitė
Aldona Jasienė

Priimtas
46 T10-79 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Ramutė Perminienė

Priimtas
47 T10-80 Dėl UAB „Skuodo šiluma“ 2014–2016 metais atliktų investicijų suderinimo Juzefa Joskaudienė

Priimtas
48 T10-81 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Kristina Nikartienė

Priimtas
49 T10-82 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T9-195 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ 6 punkto pakeitimo Lijana Beinoraitė

Priimtas
50 T10-83 Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nijolė Mackevičienė

Priimtas
51 T10-84 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo Nijolė Mackevičienė

Priimtas
52 T10-85 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Petras Pušinskas

Priimtas
53 T10-86 Dėl pritarimo projektui „Ylakių vaikų-lopšelio darželio patalpų sutvarkymas“ rengti ir įgyvendinti Dalia Sadauskienė

Priimtas
Papildomi klausimai
54 Informacija, pranešimai Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.