Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-08-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo 337241_08-29_darbotvarke Petras Pušinskas

Priimtas
2 T10-128 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo 337242_T10-128_aiskinamasis rastas 337243_T10-128_sprendimo projektas 337244_T10-128_priedas Nijolė Mackevičienė

Priimtas
3 T10-129 Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2018 metų rinkinio patvirtinimo 337245_T10-129_aiskinamasis rastas 337246_T10-129_sprendimo projektas 337247_T10-129_priedas1.1.1-1.1.6 337248_T10-129_priedas1.1.7 337249_T10-129_priedas1.2.1 337250_T10-129_priedas1.2.2 337251_T10-129_priedas1.2.3 337252_T10-129_priedas1.2.4 337253_T10-129_priedas1.2.5 Nijolė Mackevičienė

Priimtas
4 T10-130 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T9-103 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo papildymo 337254_T10-130_aiskinamasis rastas 337255_T10-130_sprendimo projektas 337256_T10-130_priedas Nijolė Mackevičienė

Priimtas
5 T10-131 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams 337257_T10-131_aiskinamasis rastas 337258_T10-131_sprendimo projektas 337259_T10-131_papildoma informacija Akvilė Pritulskaitė-Petrauskė

Priimtas
6 T10-132 Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose 2019–2020 mokslo metais nustatymo ir lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti Renata Kilijonienė

Priimtas
7 T10-133 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo 337260_T10-133_aiskinamasis rastas 337261_T10-133_sprendimo projektas 337262_T10-133_priedas Renata Kilijonienė

Priimtas
8 T10-134 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T9-152 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 337266_T10-134_aiskinamasis rastas 337267_T10-134_sprendimo projektas Laura Popovienė

Priimtas
9 T10-135 Dėl Skuodo rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo 337268_T10-135_aiskinamasis rastas 337269_T10-135_sprendimo projektas 337270_T10-135_priedas Ona Malūkienė

Priimtas
10 T10-136 Dėl atstovų delegavimo į Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybą 337271_T10-136_aiskinamasis rastas 337272_T10-136_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
11 T10-137 Dėl žemės sklypo išbraukimo iš neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo 337273_T10-137_aiskinamasis rastas 337274_T10-137_sprendimo projektas 337275_T10-137_papildoma informacija 337276_T10-137_papildoma informacija1 337277_T10-137_papildoma informacija2 Rita Kaupienė

Priimtas
12 T10-138 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 337278_T10-138_aiskinamasis rastas 337279_T10-138_sprendimo projektas Ramutė Perminienė

Priimtas
13 T10-139 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 337280_T10-139_aiskinamasis rastas 337281_T10-139_sprendimo projektas 337282_T10-139_priedas Ramutė Perminienė

Priimtas
14 T10-140 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios direktoriaus pareigas, Stanislavos Šaulienės darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu 337283_T10-140_aiskinamasis rastas 337284_T10-140_sprendimo projektas 337285_T10-140_priedas Petras Pušinskas

Priimtas
15 T10-141 Dėl Savivaldybės mero pavaduotojos Daivos Budrienės kasmetinių atostogų 337286_T10-141_aiskinamasis rastas 337287_T10-141_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
16 T10-142 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T9-35 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-18 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų I priemonių grupės 1, 2, 3 priemonių pakeitimo bei I priemonių grupės papildymo 4 priemone“ patvirtintos Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų I priemonių grupės 3 priemonės pakeitimo 337288_T10-142_aiskinamasis rastas 337289_T10-142_sprendimo projektas Mindaugas Perminas

Priimtas
17 T10-143 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T9-11 „Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ 1 punkto pakeitimo 337290_T10-143_aiskinamasis rastas 337291_T10-143_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
18 T10-144 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų programos patvirtinimo 337292_T10-144_aiskinamasis rastas 337293_T10-144_sprendimo projektas 337294_T10-144_priedas Stasys Vainoras

Priimtas
19 T10-145 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T9-4 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų 12 punkto pakeitimo 337295_T10-145_aiskinamasis rastas 337296_T10-145_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
20 T10-146 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T9-3 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų 2 punkto pakeitimo 337297_T10-146_aiskinamasis rastas 337298_T10-146_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
21 T10-147 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T9-165 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo 337299_T10-147_aiskinamasis rastas 337300_T10-147_sprendimo projektas Petras Pušinskas

Priimtas
22 T10-148 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą 337301_T10-148_aiskinamasis rastas 337302_T10-148_sprendimo projektas Sima Jablonskienė

Priimtas
23 T10-149 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo 337303_T10-149_aiskinamasis rastas 337304_T10-149_sprendimo projektas Paulius Poškys

Priimtas
24 T10-150 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T9-189 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą“ 1 punkto pakeitimo 337305_T10-150_aiskinamasis rastas 337306_T10-150_sprendimo projektas Paulius Poškys

Priimtas
25 T10-151 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T9-190 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą“ 1 punkto pakeitimo 337307_T10-151_aiskinamasis rastas 337308_T10-151_sprendimo projektas Paulius Poškys

Priimtas
26 T10-152 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T9-191 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą“ 1 punkto pakeitimo 337309_T10-152_aiskinamasis rastas 337310_T10-152_sprendimo projektas Paulius Poškys

Priimtas
27 T10-153 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 337311_T10-153_aiskinamasis rastas 337312_T10-153_sprendimo projektas 337313_T10-153_priedas Nijolė Mackevičienė

Priimtas
28 T10-154 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti pagal patikėjimo sutartį 337314_T10-154_aiskinamasis rastas 337315_T10-154_sprendimo projektas Ramutė Perminienė

Priimtas
Papildomi klausimai
29 Dėl informacijos, pranešimų Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.