Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-12-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Stasys Vainoras

Priimtas
2 Nr. T10-209. Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo (Nr. T10-209) _arastas2.xml
_t10-209-priedas.doc
_t10-209-sprendimo-projek...
Romas Kasparas

Priimtas
3 Nr. T10-210. Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo (Nr. T10-210) _a-rastas.xml
_nuostatai.xml
_t10-210-sprendimo-projek...
Romas Kasparas

Priimtas
4 Nr. T10-211. Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo (Nr. T10-211) _nuostatai-project.xml
_a-rastas-project.xml
_t10-211-sprendimo-projek...
Romas Kasparas

Priimtas
5 Nr. T10-212. Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo (Nr. T10-212) _arastas.xml
_t10-212-priedas.doc
_t10-212-sprendimo-projek...
Romas Kasparas

Priimtas
6 Nr. T10-213. Dėl Skuodo meno mokyklos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo (Nr. T10-213) _arastas-project.xml
_t10-213-patikslintas-pri...
_t10-213-sprendimo-projek...
Romas Kasparas

Priimtas
7 Nr. T10-214. Dėl Skuodo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T10-214) _1priedas.xml
_2priedas.xml
_3priedas.xml
_4priedas.xml
_5priedas.xml
_6priedas.xml
_7priedas.xml
_aiskrastatltais.xml
_atltais.xml
_atltaisspr.xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
8 Nr. T10-215. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006-01-12 sprendimo Nr. T9-2 „Dėl Skuodo rajono Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-215) _isakymas.xml
_aisk-rastas2-1.xml
Gintas Andriekus

Priimtas
9 Nr. T10-216. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Lietuvos kariuomenei (Nr. T10-216) _aiskinam11.xml
_sprend.11.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
10 Nr. T10-217. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo (Nr. T10-217) _aiskin.1.xml
_sprendim.2.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
11 Nr. T10-218. Dėl laidojimo pašalpos iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-218) _sprendimo-projektas-laid...
_t10-priedas-pazyma-laido...
_aiskinamasis-rastas-laid...
_laidojimo-pasalpa.docx
Rasa Noreikienė

Priimtas
12 Nr. T10-219. Dėl Skuodo rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-219) _aiskratlpaslkokkontrspr....
_atlpaslkokkontrapr.xml
_atlpaslkokkontrspr.xml
_priedas.xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
13 Nr. T10-220. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos ir darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. T10-220) _a_r_sprendimas_vd_-2015_...
_sprendimas_vd_-2015_proj...
_sprendimo_vd_2015_1_prie...
_sprendimo_viesi_darbai_2...
Silvastras Rabašauskas

Priimtas
14 Nr. T10-221. Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų algos patvirtinimo (Nr. T10-221) _aisk.-rastas-uab-vadovu-...
_t10-221-altenatyvus-aisk...
_t10-221-alternatyvus-pri...
_t10-221-patikslintas-spr...
_t10-221-alternatyvus-spr...
Stasys Vainoras

Priimtas
15 Nr. T10-222. Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo (Nr. T10-222) _aiskin.rastas-del-ylakiu...
_t10-222-sprendimo-projek...
Valerija Stanienė

Priimtas
16 Nr. T10-223. Dėl Skuodo rajono Barstyčių globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo (Nr. T10-223) _barst.-aisk.-r.project.x...
_t10-223-sprendimo-projek...
Valerija Stanienė

Priimtas
17 Nr. T10-224. Dėl mokinių vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. T10-224) _aiskin.-rastas.xml
_priedas-2.doc
_priedas-nr.-1.doc
_priedas15.xml
_sprendimas11.xml
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
18 Nr. T10-225. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Skuodo rajono kultūros centro buhalterinės apskaitos tvarkymo (Nr. T10-225) _aisk.-rastas-kulturos-ce...
_t10-225-sprendimo-projek...
Stasys Vainoras

Priimtas
19 Nr. T10-226. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-226) _aprasas-renatai1.xml
_project90.xml
_sprendimas-renatai3.xml
Romas Kasparas

Priimtas
20 Nr. T10-227. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T10-227) _12.18.aratleidimasnuontm...
_12.18.atleidimasnuontm.x...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
21 Nr. T10-228. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T9-114 „Dėl paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo (Nr. T10-228) _12.18.-kredito-linija_sa...
_12.18.kreditolinija.xml
_12.18.arkredito-linija.x...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
22 Nr. T10-229. Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-229) _12.18.apyvartiniulesutva...
_12.18.-apyvartyiniu-lesu...
_12.18.arapyvartineslesos...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
23 Nr. T10-230. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-230) _12.18._biudzeto_patiksli...
_12.18.arbiudzetopatiksli...
_12.18.biudzetopatikslini...
_soc.lesupaskirstymas_12....
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
24 Informacija, pranešimai. Stasys Vainoras

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.