Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-08-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Stasys Vainoras

Priimtas
2 Nr. T10-171. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. T10-171) _aiskinamasis.xml
_Sprendimas.xml
Romualdas Rancas

Priimtas
3 Nr. T10-172. Dėl Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premijos skyrimo komisijos sudarymo (Nr. T10-172) _______Aiskinamasis-(papi...
_______S.Daukanto-1(papil...
Gintas Andriekus

Nepriimtas
4 Nr. T10-173. Dėl Skuodo rajono neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. T10-173) ____sprendimas.xml
_________Monikos-1.xml
_____1-priedas1.docx
____2 priedas.docx
__3 priedas.docx
_____4 priedas1.docx
______5 priedas1.docx
_____Aisk rastas.doc
Romas Kasparas

Priimtas
5 Nr. T10-174. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-238 „Dėl pritarimo Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto pagrindinės mokyklos projektui“ papildymo (Nr. T10-174) ___2013-08-08 TARYBOS SPR...
_2013-08-08 aisk. rastas....
Kazys Viršilas

Priimtas
6 Nr. T10-175. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T9-95 „Dėl gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių“ ir 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T9-117 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T9-95 patvirtintų Gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių 106 punkto pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios (Nr. T10-175) _aiskrastdelgyvtais.xml
_delgyvtais.xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
7 Nr. T10-176. Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. T10-176) _KFAR_20112.pdf
_isvada(1).jpg
_isvada(2).jpg
_____project_AR11Ona.xml
____project11Ona.xml
Ona Malūkienė

Priimtas
8 Nr. T10-177. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-28 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto sąrašo 14 punkto pakeitimo (Nr. T10-177) ___08.29 Paskolos saraso ...
____08.29. AR_Paskolos sa...
Ona Malūkienė

Priimtas
9 Nr. T10-178. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T9-147 „Dėl Skuodo rajono teritorijos agresyvių šunų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-178) _aiskrastdelpavsuntais.xm...
_delpavsuntais.xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
10 Nr. T10-179. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo Skuodo rajono Lenkimų miestelyje (Nr. T10-179) _Aiškinamasisi R-gatvės...
_Kuksinės g..pdf
_NG SPREND.xml
Rita Kaupienė

Priimtas
11 Nr. T10-180. Dėl projekto „Skuodo miesto dujų ūkio specialiojo plano parengimas“ rengimo ir finansavimo (Nr. T10-180) ___A.R.-11.xml
___TS-11.xml
Kazys Viršilas
Tomas Bagočius

Priimtas
12 Nr. T10-181. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-181) _08.29. Biudzeto patiksli...
___08.29 AR_Biudzeto pati...
___08.29 Biudzeto patiksl...
Ona Malūkienė

Priimtas
13 Nr. T10-182. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2013 metų tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. T10-182) ___project1.xml pataisyta...
___project1.xml rašt.pat...
Janina Buivydaitė

Priimtas
14 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. birželio 27 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-72 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T9-95 1 punktu patvirtintų gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių panaikinimo“ Stasys Vainoras

Priimtas
15 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. birželio 27 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-73 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2005-12-15 sprendimo Nr. T9-147 1 punktu patvirtintų Skuodo rajono teritorijos agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresiravimo ir prekybos jais taisyklių panaikinimo“ Stasys Vainoras

Priimtas
16 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. birželio 27 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-74 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 2 punkto, 8 straipsnio 3 ir 6 dalių, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 1 ir 2 dalių įgyvendinimo“ Stasys Vainoras

Priimtas
17 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. liepos 1 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-88 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-17 nutarimo Nr. 1226 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo“ 3 punkto vykdymo“ Stasys Vainoras

Priimtas
18 UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. liepos 6 d. raštas Nr. (1.10)-2R-1056 „Dėl vietinės rinkliavos dydžio 2013 m. perskaičiavimo“ Stasys Vainoras

Priimtas
19 UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. liepos 25 d. raštas Nr. (1.10)-2R-1186 „Dėl naujų „Vartų mokesčių“ ir komunalinių atliekų priėmimo šalinti sutarties sudarymo“ Stasys Vainoras

Priimtas
20 UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. liepos 25 d. raštas Nr. (1.10)-2R-1182 „Dėl Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos pokyčių“ Stasys Vainoras

Priimtas
21 UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. rugpjūčio 28 d. raštas Nr. (1.10)-2R-1364 „Dėl aikštelių perdavimo savivaldybėms“. Stasys Vainoras

Priimtas
22 UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2013 m. rugpjūčio 28 d. raštas Nr. (1.10)-2R-1570 „Dėl informacijos pateikimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
23 Informacija, pranešimai. Stasys Vainoras

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.