Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-03-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Stasys Vainoras

Priimtas
2 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-33) Šeimos c. atask. T. spre...
22194 Seimos c. ataskait...
Šeimos c. aišk. raštas...
Valerija Stanienė

Priimtas
3 Dėl Viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-34) Ylakių gl. T. sprend..xm...
23236Ylakiu ataskaita1.xm...
23285 Ylakiu aisk. rastas...
Valerija Stanienė

Priimtas
4 Dėl Skuodo globos ir socialinės priežiūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-35) Gl. centro aiskin. rastas...
Gl. c. sprend..xml
23207_Globos centro atask...
Valerija Stanienė

Priimtas
5 Dėl Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-36) Barst. tarybos spr..xml
2356 23217 Barst. n. aisk...
23565 23219 Barst. ataska...
Valerija Stanienė

Priimtas
6 DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ALEKSANDRIJOS SENIŪNIJOS 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T10-37) 02 29 Priedasproject2.xml
03 06 PATAISYTAS Sprendim...
03 06 dar PATAISYTAS Aisk...
Donatas Valančauskas

Priimtas
7 DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO SKUODO RAJONO ALEKSANDRIJOS KAIME (KADASTRINIS NR. 7501/0003:61). (Nr. T10-38) tarybai.pdf
aleksandr 411.xml
aleksandr sprend 41.xml
prašymas.PDF
Tomas Bagočius

Nepriimtas
8 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų paskirstymo (Nr. T10-39) 03.29. AR_6 proc. MK.xml
03.29. 6 proc. MK.xml
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Notėnų seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T10-40) sprendimo projektas.xml
Aiškinamasis raštas(Pak...
T10-40 Priedas.doc
Arvydas Mačiukas

Priimtas
10 Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-41) Sprendimas dėl VBT.xml
Aiškinamasis raštas dė...
Paraiškos forma.doc
T10-41 Pataisytas priedas...
Lijana Beinoraitė

Priimtas
11 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Lenkimų seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo. (Nr. T10-42) Lenkimų sprendimo projek...
Lenkimų sprendimo projek...
24214_Lenkimų aiÅk...
Rimantas Mikšta

Priimtas
12 Dėl Skuodo rajono turizmo plėtros 2010-2013 metų programos 2012 metų priemonių plano tvirtinimo (Nr. T10-43) 24228_24133_project.xml-5...
24229_24158_project.xml-3...
Sprend proj priedas T10-4...
Gintas Andriekus

Priimtas
13 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T10-44) project-sprendimas.xml
23796_23203_project-pried...
Skuodo miesto sen aiskin ...
Algimantas Šideikis

Priimtas
14 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T10-45) projektas.xml
23921_22976_priedas1.xml
skuodo sen.xml
Viliutė Jautakienė

Priimtas
15 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-46) Direkt atask sprend proj....
Direkt atask aiskin rasta...
Direkt atask patiksl.xml
Bronislovas Stasiulis

Priimtas
16 Dėl bendruomenės „Skuodo senjorai" programos "Skuodo pagyvenusių žmonių švietimo, užimtumo ir kutūrinės saviraiškos 2012 metų programa" tvirtinimo (Nr. T10-47) _project(AR)pataisytas11....
24286_sprendimas(pataisyt...
sprendimo priedas (patais...
Ona Malūkienė

Priimtas
17 Dėl projekto rengimo ir finansavimo (Nr. T10-48) A.r.1.xml
Sprendimas.xml
Kazys Viršilas

Priimtas
18 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Šačių seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T10-49) SPRENDIMO PROJEKTAS.xml
2012 m. v. prog. (tikra)....
Sates.xml
Danutė Butkuvienė

Priimtas
19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012 - 2015 metų bendrojo patvirtinimo (Nr. T10-50) aisk_rastas11.xml
spr_projekt12.xml
priedas1.xml
priedas_21.xml
24240_priedas_31.xml
T10-50 PATIKSLINTAS Pried...
T10-50 ALTERNATYVUS Pried...
Romas Kasparas

Priimtas
20 Dėl viešosios įstaigos Skuodo kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-51) 24739_24152_project.xml
24740_24153_project.xml
SKUODO RAJONO SAVIVALDYB...
Jadvyga Laureckienė

Priimtas
21 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-52) 24746_24157_project.xml
24775_24744_24155_project...
24776_24745_24156_project...
Jadvyga Laureckienė

Priimtas
22 Dėl viešosios įstaigos Ylakių kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-53) 24749_24161_project.xml
24750_24162_project.xml
24751_24163_project.xml
Jadvyga Laureckienė

Priimtas
23 Dėl Skuodo muziejaus direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-54) project spren. muz.xml
projectmuziejus.xml
MUZIEJUS24314_project-1.x...
Jadvyga Laureckienė

Priimtas
24 Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-55) 24504_24415_project jadvy...
Bibliot24416_project bibl...
BIBLIOTEKA24542_24503_244...
Jadvyga Laureckienė

Priimtas
25 Dėl Skuodo rajono savivaldybės melioracijos darbų 2012 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-56) sprendimas.doc
aiskinamas.doc
priedas2.doc
patais2_PATVIRTINT1 (1).d...
Rimvydas Daukšas

Priimtas
26 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Barstyčių seniūnijos veiklos programos patvirtinimo, aiškinamasis raštas, programa (Nr. T10-57) sprendimo projektas Barst...
aiškinamasis raštas bar...
24569_24421_BarstyĆ„Ā...
Gintautas Čičirka

Priimtas
27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-244 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo" 1.13 punkto pakeitimo (Nr. T10-58) T10-58 Patikslintas spren...
T10-58 Patikslintas Aiski...
Birutė Dapšienė

Priimtas
28 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-59) Sprendimo projektas1.xml
Aiskinamasis-1.xml
T10-59 Priedas.doc
Virginijus Kiguolis

Priimtas
29 Dėl viešosios įstaigos Lenkimų kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-60) 24756_24167_project.xml
24817_24783_24755_24166_p...
24782_24754_24165_project...
Jadvyga Laureckienė

Priimtas
30 Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausiojo gydytojo 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-61) Sprendimo projektas2.xml
24253_24241_Aiskinamasis2...
Priedas2.xml
Virginijus Kiguolis

Priimtas
31 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-62) Sprendimo projektas 4.xml
T10-62aisk.doc
T10-62Pried.doc
Virginijus Kiguolis

Priimtas
32 Dėl viešosios įstaigos Barstyčių kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-63) 24758_24172_project.xml
24759_24173_project.xml
24788_24757_24171_project...
Jadvyga Laureckienė

Priimtas
33 Dėl viešosios įstaigos Šačių kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-64) 24760_24176_project.xml
24761_24177_project.xml
24762_24178_project.xml
Jadvyga Laureckienė

Priimtas
34 Dėl skuodo rajono savivaldybės mero 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-65) sprend-DĖL SKUODO RAJONO...
Mero atask sabl.xml
Mero atask aisk rastas sa...
Stasys Vainoras

Priimtas
35 Dėl Skuodo rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2012 metų plano tvirtinimo (Nr. T10-66) 03 13 Sprendimo projektas...
03 19 Priedas planas pro...
03 19 Aiskinamasis rastas...
Jadvyga Kažienė

Priimtas
36 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-67) Dėl SAARSP 2011 atask. (...
Dėl SAARSP 2011 atask. (...
SAARSP 2011 atask..xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
37 Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse (Nr. T10-68) Aleksandrija-Pušyno g..p...
Kaukolikai-Nausėdų g..p...
Gėsalai-Užupio g..pdf
Stripiniai-Laukų g..pdf
Ylakių mst-Veretos g..pd...
Kuksinė-Užpušynės g.....
M. Rūšupiu-Luobos g..pd...
Narvyd-Sodo tako skg..pdf
Sk.Priemiesčio-Mažeiki...
Aiškinamasis nau gatvės...
NAUJ GATVĖS-1 sprendimas...
Rita Kaupienė

Priimtas
38 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto išlaidų patikslinimo (Nr. T10-69) 03.29. AR _Biudžeto pati...
03.29. Biudžeto patiksli...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
39 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-70) Sprend proj Traybos atask...
Sprend Tarybos atask aisk...
Sprend Tarybos ataskaita ...
Stasys Vainoras

Priimtas
40 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 metų darbo plano patvirtinimo (Nr. T10-71) Tarybos darbo planas aisk...
T10-71 Tarybos darbo plan...
2012 03 29 sprend proj de...
Stasys Vainoras

Priimtas
41 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo NR. T9-170 „Dėl projekto „Barstyčių miestelio tvenkinių vandens būklės gerinimas“ rengimo ir finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-72) 25046_25015_24913_2012-03...
25047_25016_24675_aiĆ...
Dalia Sadauskienė

Priimtas
42 Dėl turto perdavimo (Nr. T10-73) Sprendimas2.xml
Aiskinamasis.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
43 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn (Nr. T10-74) Aiskinamasis.xml
Sprend. proj..xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
44 Dėl negyvenamosios patalpos perdavimo Skuodo rajono Notėnų kaimo bendruomenei (Nr. T10-75) Aiskinam.xml
Sprendimas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
45 Dėl turto perdavimo Šauklių ir Šatraminių kaimų bendruomenei (Nr. T10-76) Aiskinamasis.xml
24965_24842_Sprend. proje...
Ramutė Perminienė

Priimtas
46 Dėl patalpų perdavimo viešajai įstaigai Skuodo greitosios medicinos pagalbos stočiai (Nr. T10-77) 25009_24981_24834_Aiskina...
25010_Sprendimas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
47 Dėl patalpų perdavimo Skuodo savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. T10-78) Spr. projekt..xml
24995_24551_Priedas1.xml
Aiškinamasis.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
48 Dėl Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-79) Priedas.PDF
Kiguolis.PDF
Galdikas.PDF
_Aiskinamasis rastas311.x...
24904_24858_nuostatai11.x...
25044_Sprendimas bendruom...
Virginijus Kiguolis

Priimtas
49 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T10-80) D. Baipšienės prašymas...
03.29. AR_NTM.xml
03.29. Atleidimas nuo NTM...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
50 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo (Nr. T10-81) aisk_PPT.xml
spren_PPT.xml
priedas(t).doc
Romas Kasparas

Priimtas
51 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtininmo (Nr. T10-82) Mosedziosprendimas.xml
Mosedzioaiskinamsis.xml
MosedzioVeiklos.xml
Augenijus Zabitis

Priimtas
52 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-164 „Dėl pritarimo projektui „Savivaldybės socialinio būsto įrengimas rekonstruojant pastatą J. Basanavičiaus g. 2, Skuodo mieste“ rengti ir finansuoti“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-83) TS 2012-03-20.xml
25068_aiskinamasis rastas...
Dalia Sadauskienė

Priimtas
53 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-30 „Dėl projektų rengimo ir finansavimo“ pakeitimo ir papildymo (Nr. T10-84) TS 2012-03-20.xml
25041_24940_aiÅkinama...
Dalia Sadauskienė

Priimtas
54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos 2012 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T10-85) Sprendimo projektas patai...
Aiskinamasis rastas patai...
Ylakiu veiklos programos ...
24444_Ylakiu_seniunija_pr...
Vytautas Gudauskas

Priimtas
55 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo (Nr. T10-86) Dėl SAARSP 2012 priem. (...
Dėl SAARSP 2012 priem. (...
SAARSP 2012 priem..xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
56 Dėl pritarimo Skuodo rajono Užluobės kaimo bendruomenės projektui (Nr. T10-87) 25351_bendruomenes_prasym...
T10-87 Patikslintas spren...
T10-87 Pataikslintas aisk...
Kazys Viršilas

Priimtas
57 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-03-01 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-55 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-01-31 įsakymo Nr. A1-49 1 punktu patvirtinto vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos įgyvendinimo aprašo 7 punkto vykdymo. Pranešėjas – Stasys Vainoras. 25775_Reikalavimas TR-55 Stasys Vainoras

Priimtas
58 Rusijos Federacijos Chakasijos Respublikos Askizo rajono administracijos 2012-03-16 kvietimas dalyvauti šventėje. Pranešėjas – Stasys Vainoras. 25776_Kvietimas Stasys Vainoras

Priimtas
59 Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos 2012-03-21 kreipimasis Nr. R2-130. Pranešėjas – Stasys Vainoras. 25777_Bartuvos vidurines mokyklos kreipimasis Stasys Vainoras

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.