Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio transliacija Posėdžio transliacija dar nepradėta
Posėdžio data 2022-03-24 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo 409463_22-03-24_darbotvarkė Petras Pušinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 T10-39 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bendrojo plano patvirtinimo 409464_T10-39_ar 409465_T10-39_sp 409466_T10-39_sp_p 409467_T10-39_sp_p_1p 409468_T10-39_sp_p_2p 409469_T10-39_sp_p_3p 409470_T10-39_papildoma informacija_Aleksandrijos 409471_T10-39_papildoma informacija_Barstyčių 409472_T10-39_papildoma informacija_Bartuvos 409473_T10-39_papildoma informacija_Ylakių 409474_T10-39_papildoma informacija_ministerijos 409475_T10-39_papildoma informacija_Mosėdžio Renata Kilijonienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 T10-40 Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis 409476_T10-40_ar 409477_T10-40_sp Renata Kilijonienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 T10-41 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo 409481_T10-41_antikorupcinio vertinimo anketa Nijolė Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 T10-42 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T9-188 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano papildymo ir pakeitimo 409482_T10-42_ar 409483_T10-42_sp 409484_T10-42_sp_p 409485_T10-42_antikorupcinio vertinimo anketa Ona Malūkienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 T10-43 Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo 409486_T10-43_ar 409487_T10-43_sp 409488_T10-43_sp_p 409489_T10-43_sp_p_lyginamasis variantas 409490_T10-43_antikorupcinio vertinimo anketa Ona Malūkienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 T10-44 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo 409491_T10-44_ar 409492_T10-44_sp 409493_T10-44_papildoma informacija 409494_T10-44_antikorupcinio vertinimo anketa Rasa Noreikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 T10-45 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 409495_T10-45_ar 409496_T10-45_sp 409497_T10-45_sp_p Rasa Noreikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 T10-46 Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 409498_T10-46_ar 409499_T10-46_sp 409500_T10-46_sp_p 409501_T10-46_sp_p_p 409502_T10-46_papildoma informacija 409503_T10-46_antikorupcinio vertinimo anketa Rasa Noreikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 T10-47 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 409504_T10-47_ar 409505_T10-47_sp 409506_T10-47_sp_p Rasa Noreikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 T10-48 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 409507_T10-48_ar 409508_T10-48_sp 409509_T10-48_sp_p Rasa Noreikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 T10-49 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 409510_T10-49_ar 409511_T10-49_sp 409512_T10-49_sp_p Rasa Noreikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 T10-50 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 409513_T10-50_ar 409514_T10-50_sp Loreta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 T10-51 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 409515_T10-51_ar 409516_T10-51_sp 409517_T10-51_sp_p Loreta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 T10-52 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 409518_T10-52_ar 409519_T10-52_sp 409520_T10-52_sp_p Loreta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 T10-53 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 409521_T10-53_ar 409522_T10-53_sp 409523_T10-53_sp_p Loreta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 409524_T10-54_ar 409525_T10-54_sp 409526_T10-54_sp_p Loreta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 T10-55 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 409527_T10-55_ar 409528_T10-55_sp 409529_T10-55_sp_p Loreta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 T10-56 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 409530_T10-56_ar 409531_T10-56_sp 409532_T10-56_sp_p Renata Kilijonienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 T10-57 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 409533_T10-57_ar 409534_T10-57_sp 409535_T10-57_sp_p Renata Kilijonienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 T10-58 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 409536_T10-58_ar 409537_T10-58_sp 409538_T10-58_sp_p Renata Kilijonienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 T10-59 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų finansavimo 2022–2024 metų prioritetinės eilės patvirtinimo Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 T10-60 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T9-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ teikiamų paslaugų Skuodo higienos ir sveikatingumo centre įkainių nustatymo“ pakeitimo 409543_T10-60_ar 409544_T10-60_sp 409545_T10-60_antikorupcinio vertinimo anketa Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
24 T10-61 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T9-183 „Dėl Parduodamų Skuodo rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 409546_T10-61_ar 409547_T10-61_sp 409548_T10-61_antikorupsinio vertinimo anketa Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
25 T10-62 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį 409549_T10-62_ar 409550_T10-62_sp 409551_T10-62_papildoma informacija 409552_T10-62_antikorupcinio vertinimo anketa Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
26 T10-63 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo 409553_T10-63_ar 409554_T10-63_sp 409555_T10-63_antikorupcinio vertinimo anketa Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
27 T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo 409556_T10-64_ar 409557_T10-64_sp 409558_T10-64_sp_p 409559_T10-64_antikorupcinio vertinimo anketa Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
28 T10-65 Dėl Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo 409560_T10-65_ar 409561_T10-65_sp 409562_T10-65_sp_p 409563_T10-65_antikorupcinio vertinimo anketa Inga Jablonskė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 T10-66 Dėl Skuodo rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 409564_T10-66_ar 409565_T10-66_sp 409566_T10-66_sp_p 409567_T10-66_papildoma informacija 409568_T10-66_antikorupcinio vertinimo anketa Inga Jablonskė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T9-155 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 409569_T10-67_ar 409570_T10-67_sp 409571_T10-67_antikorupcinio vertinimo anketa Birutė Gedrimienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 T10-68 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-162 „Dėl Mokesčio dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 409572_T10-68_ar 409573_T10-68_sp 409574_T10-68_antikorupcinio vertinimo anketa Birutė Gedrimienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T9-161 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už neformalųjį švietimą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 409575_T10-69_ar 409576_T10-69_sp 409577_T10-69_antikorupcinio vertinimo anketa Birutė Gedrimienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.