Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio transliacija Posėdžio transliacija dar nepradėta
Posėdžio data 2020-04-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 T10-89 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. 377377_1. T10-89_ar 377378_1. T10-89_sp 377379_1. T10-89_sp_p1 Petras Pušinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 T10-97 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. 377380_2. T10-97_ar_patikslintas 377381_2. T10-97_papildoma informacija 377382_2. T10-97_sp_p1_patikslintas 377383_2. T10-97_sp_patikslintas Žydrūnas Ramanavičius

Įtrauktas į darbotvarkę
4 T10-90 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. 377384_3. T10-90_ar 377385_3. T10-90_papildoma informacija 377386_3. T10-90_sp Petras Pušinskas
Žydrūnas Ramanavičius

Įtrauktas į darbotvarkę
5 T10-95 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo. 377387_4. T10-95_ar_patikslintas 377388_4. T10-95_papildoma informacija 377389_4. T10-95_sp_p1_patikslintas 377390_4. T10-95_sp_patikslintas Nijolė Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 T10-91 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T9-29 „Dėl Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo rajono biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo 3 punktu. 377391_5. T10-91_ar 377392_5. T10-91_sp Lijana Beinoraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 T10-96 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo. 377393_6. T10-96_ar 377394_6. T10-96_sp 377395_6. T10-96_sp_p1 Lijana Beinoraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 T10-92 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo. 377396_7. T10-92_ar 377397_7. T10-92_sp 377398_7. T10-92_sp_p1 Mindaugas Perminas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 T10-57 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. 377399_8. T10-57_ar 377400_8. T10-57_sp 377401_9. T10-58_sp_p1 Rasa Noreikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 T10-58 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. 377402_9. T10-58_ar 377403_9. T10-58_sp 377404_9. T10-58_sp_p1 Rasa Noreikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 T10-59 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. 377405_10. T10-59_ar 377406_10. T10-59_sp 377407_10. T10-59_sp_p1 Rasa Noreikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 T10-73 Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamų socialinių paslaugų kainų ir finansinių normatyvų patvirtinimo. 377408_11. T10-73_ar 377409_11. T10-73_papildoma informacija_1 377410_11. T10-73_papildoma informacija_2 377411_11. T10-73_sp Rasa Noreikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 T10-60 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. 377412_12. T10-60_ar 377413_12. T10-60_sp 377414_12. T10-60_sp_p1 Jadvyga Kažienė
Julijana Škimelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 T10-61 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. 377415_13. T10-61_ar 377416_13. T10-61_sp 377417_13. T10-61_sp_p1 Alina Anužienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 T10-62 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-33 „Dėl dalyvavimo asociacijų projektuose partnerio teisėmis ir projektų finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios. 377418_14. T10-62_ar 377419_14. T10-62_sp Alina Anužienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 T10-65 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-201 „Dėl Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 19.9 papunkčio pakeitimo ir 37¹, 37² punktų papildymo. 377420_15. T10-65_ar 377421_15. T10-65_sp Inga Jablonskė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 T10-66 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metams. 377422_16. T10-66_ar 377423_16. T10-66_sp 377424_16. T10-66_sp_p1 Akvilė Pritulskaitė-Petrauskė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 T10-67 Dėl pritarimo ryšio bokšto Skuodo r. sav. Vabalių k. statybai. 377425_17. T10-67_ar 377426_17. T10-67_papildoma informacija 377427_17. T10-67_sp Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 T10-68 Dėl pritarimo ryšio bokšto Skuodo r. sav. Bučių k. statybai. 377428_18. T10-68_ar 377429_18. T10-68_papildoma informacija 377430_18. T10-68_sp Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 T10-93 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-198 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 13, 14, 30 punktų ir priedo pakeitimo. 377431_19. T10-93_ar 377432_19. T10-93_sp_p1 377433_19. T10-93_sp Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 T10-94 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo. 377434_20. T10-94_ar 377435_20. T10-94_sp 377436_20. T10-94_sp_p1 Romualdas Rancas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 T10-98 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 377437_21. T10-98_ar_patikslintas 377438_21. T10-98_sp_p1_patikslintas 377439_21. T10-98_sp_patikslintas Paulius Poškys

Įtrauktas į darbotvarkę
23 T10-99 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T9-136 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios. 377440_22. T10-99_ar 377441_22. T10-99_papildoma informacija 377442_22. T10-99_sp Sima Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 T10-100 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 377443_23. T10-100_ar 377444_23. T10-100_sp 377445_23. T10-100_sp_p1 Renata Kilijonienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.