Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-04-27 14:56:49
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas

Priimtas
2 T10-87 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
3 T10-88 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
4 T10-89 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos Aldona Jasienė

Priimtas
5 T10-90 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
6 T10-91 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
7 T10-92 Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
8 T10-93 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
9 T10-94 Dėl Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Lijana Beinoraitė

Priimtas
10 T10-95 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus veiklos 2016 m. ataskaitos patvirtinimo Gintas Andriekus

Priimtas
11 T10-96 Dėl Skuodo muziejaus direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Gintas Andriekus

Priimtas
12 T10-97 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo Aušra Budrikienė

Priimtas
13 T10-98 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo Aušra Budrikienė

Priimtas
14 T10-99 Dėl vaikų priėmimo į Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo Loreta Vasiliauskienė

Priimtas
15 T10-100 Dėl Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo Aldona Jasienė

Priimtas
16 T10-101 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T9-114 „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 9 punkto papildymo 9.8 papunkčiu Birutė Gedrimienė

Priimtas
17 T10-102 Dėl asfaltuotinų Skuodo rajono kelių ruožų atrankos Juzefa Joskaudienė

Priimtas
18 T10-103 Dėl tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir globėjų finansavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Valerija Stanienė

Priimtas
19 T10-104 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T9-125 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios Vilija Žitkuvienė

Priimtas
20 T10-105 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T9-24 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų V ir VI priemonių grupių 1-ųjų priemonių pakeitimo Mindaugas Perminas

Priimtas
21 T10-106 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo Petras Pušinskas

Priimtas
22 T10-107 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti Petras Pušinskas

Priimtas
23 T10-108 Dėl Skuodo rajono savivaldybės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo Paulius Poškys

Priimtas
24 T10-109 Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Paulius Poškys

Priimtas
25 T10-110 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Paulius Poškys

Priimtas
26 T10-111 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Paulius Poškys

Priimtas
27 T10-112 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ramutė Perminienė

Priimtas
28 T10-113 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metų objektų sąrašo patvirtinimo Romualdas Rancas

Priimtas
29 T10-114 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktore Janina Vencevičiene ir pavedimo Aldonai Kalendrienei laikinai atlikti Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus funkcijas Lijana Beinoraitė

Priimtas
30 T10-115 Dėl projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“ rengimo ir įgyvendinimo Dalia Sadauskienė

Priimtas
31 Informacija, pranešimai Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.