Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-11-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Stasys Vainoras

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio plėtros 2012 metų programos V skyriaus pakeitimo (Nr. T10-267) grazintas sprend.prgramos...
NETES.grazintas pletros p...
Rimvydas Daukšas

Priimtas
3 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T9-244 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.23 punkto pakeitimo (Nr. T10-268) project (1).xml
project (2).xml
Valerija Stanienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl turto perdavimo Respublikiniam Vaclovo Into akmenų muziejui (Nr. T10-269) Aiskinam.xml
Sprendimas2.xml
Priedas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
5 Dėl leidimo privatizuoti socialinį būstą (Nr. T10-270) Aiskinamasis1.xml
Sprendimas1.xml
Turto registro išrašas....
Ramutė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl viešųjų darbų 2013 metų programos ir darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. T10-271) Viesi darbai a.r. project...
Viesi darbai sprendimas p...
Viesi darbai 2 priedas pr...
T10-271 PATIKSLINTAS PRIE...
Klaipėdos TDB pritarimas...
Silvastras Rabašauskas
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
7 Dėl nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojų sąrašo patvirtinimo (Nr. T10-272) Siluma a.r. project2.xml
Siluma sprendimas project...
Silvastras Rabašauskas
Vladislovas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl turto perdavimo Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinei mokyklai (Nr. T10-273) Sprend.xml
Aiskin..xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
9 DĖL SKUODO RAJONO APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T10-274) Sprend. oro kok..xml
Oro kok. vald. pr..doc
1 priedas.doc
priedas1.PDF
2 priedas.doc
priedas2.PDF
3 priedas.doc
priedas3.PDF
4 priedas.doc
priedas4.PDF
6 priedas.doc
priedas6.PDF
Aišk. r. oro kok..xml
5 priedas.doc
Derinimo rastai is instit...
Mindaugas Perminas

Priimtas
10 Dėl projekto „Skuodo rajono teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas“ rengimo ir finansavimo (Nr. T10-275) T.S.1.xml
A.r.2.xml
Rasa Andriekienė

Priimtas
11 Dėl Skuodo rajono kapinių lankymo, laidojimo, leidimų laidoti išdavimo bei laidojimo neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-276) TVARKOS AP SPRENDIMAS.xml
Laidojimo tvarkos Apraša...
121115 Laidojimo tvarkos ...
Rita Kaupienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl žemės mokesčio 2013 metų tarifų nustatymo (Nr. T10-277) 11.29 Aiskinamasis rasta...
11.29. Sprendimo projekta...
Skuodo_zemes_vertes13_II....
Nijolė Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo mieste (Nr. T10-278) KRETING AIŠKINAM.xml
SKUODO M KRETING G.xml
Skuodo m. Kretingos g..pp...
Rita Kaupienė

Priimtas
14 Dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Lenkimų seniūnijos Kuksinės kaime (Nr. T10-279) PLANAS 2.pdf
Kuksinės AIŠKIN.xml
UŽPUŠYN KELIO G. SPREND...
Rita Kaupienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl viešųjų įstaigų – Barstyčių, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio ir Šačių kultūros centrų – reorganizavimo (Nr. T10-280) 47743_47717_Reorganizavim...
47745_47718_Reorganizavim...
47808_47744_47719_Reorgan...
47810_Reorganizavimas_ist...
Gintas Andriekus

Nepriimtas
16 Dėl Skuodo kultūros centro tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo (Nr. T10-281) 47774_47712_KC_taryba_a.r...
47871_47811_47774_47712_K...
47873_47813_KC_priedas1.x...
Gintas Andriekus

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LEIDIMO NAUDOTIS BASEINU IR PIRTIMIS (Nr. T10-282) Aišk. raštas-DĖL LEIDI...
Sprendimas-DĖL LEIDIMO N...
Alfonsas Lenkis
Lijana Beinoraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T9-181 „Dėl higienos ir sveikatingumo centro teikiamų paslaugų įkainių papildymo“ priedo papildymo ir pakeitimo (Nr. T10-283) Aišk. raštas-dėl įkai...
Sprendimas- dėl įkaini...
Alfonsas Lenkis
Lijana Beinoraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-284) 11.29. AR_Biudžeto patik...
11.29 Biudžeto patikslin...
T10-284 Patikslintas prie...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
20 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metais skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų rezervo paskirstymo (Nr. T10-285) 11.29. AR_MK rezervas.xml
11.29. MK rezervas.xml
11.29. MK rezervo perskir...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-286) 48044_48035_2012-11-20 TS...
48045_48037_2012-11-20 AI...
48025_2012-11-20 ts PRIED...
Kazys Viršilas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl pritarimo asociacijos Klaipėdos regionas projektui (Nr. T10-287) Sprendimas-DĖL PRITARIMO...
Aišk. raštas-DĖL PRITA...
Priedas-DĖL PRITARIMO AS...
Stasys Vainoras

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Viešosios įstaigos Vytauto Kuso galerijos studijos 2012 m. spalio 24 d. prašymas Stasys Vainoras

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo 2012 m. lapkričio 13 d. raštas Nr. 261 „Dėl 2013–2015 metų programos patvirtinimo ir lėšų skyrimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
25 Viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 m. lapkričio 14 d. raštas „Dėl lėšų skyrimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
26 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. lapkričio 12 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-191 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktų nuostatų įgyvendinimo“ Stasys Vainoras

Priimtas
27 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 lapkričio 13 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-192 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006-10-05 sprendimo Nr. T9-161 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ panaikinimo“ Stasys Vainoras

Priimtas
28 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. lapkričio 13 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-193 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-11-26 įsakymu Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ vykdymo“ Stasys Vainoras

Priimtas
29 Asociacijos „Klaipėdos regionas“ 2012 m. lapkričio 19 d. narių susirinkimo svarstytas klausimas „Dėl savivaldybių prisidėjimo prie skrydžių rinkodaros“ Stasys Vainoras

Priimtas
30 Telšių vyskupijos Skuodo Švč. Trejybės parapijos 2012 m. lapkričio 22 d. raštas „Prašymas dėl paramos skyrimo Skuodo ŠVČ. Trejybės bažnyčiai“ Stasys Vainoras

Priimtas
31 Informacija, pranešimai. Stasys Vainoras

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.