Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-01-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Stasys Vainoras

Priimtas
2 Dėl projekto „Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) Skuode, Vilniaus g. 13“ rengimo ir finansavimo (Nr. T10-1) A. rastas1.xml
Sprendimas1.xml
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
3 Dėl Skuodo rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2013–2015 metų priemonių bei veiksmų plano ir darbo grupės sudarymo bei triukšmo prevencijos zonų ir triukšmo rodiklių patvirtinimo (Nr. T10-2) 01 08 Pataisytas aiskinam...
01 08 Pataisytas priedas2...
01 08 II Pataisytas spren...
01 08 Pataisytas priedas1...
Virginijus Kiguolis

Priimtas
4 Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo (Nr. T10-3) project A.xml
project Spr..xml
Lėšų poreikis ilgalaik...
Valerija Stanienė

Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos kainos tvirtinimo (Nr. T10-4) project A. Yl..xml
project spr.Yl..xml
Valerija Stanienė
Aušra Malūkienė

Priimtas
6 Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo Skuodo rajone Pašilės kaime (Nr. T10-5) pašilės aisk 1(38).xml
pasile kocepcija.jpg
pašilės sprend 1(39).xm...
Tomas Bagočius

Priimtas
7 Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Truikinų kaimo Muziejaus gatvėje (Nr. T10-6) aleksandrijos aišk 1.xml
aleksandrijos sprend 1.xm...
Tomas Bagočius

Priimtas
8 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai“ partnerio teisėmis (Nr. T10-7) 2013-01-09 TS.xml
2013-01-09 AR.xml
Dalia Sadauskienė

Priimtas
9 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo rajono Skuodo seniūnijos gyvenamosiose vietovėse (Nr. T10-8) D. Rūšupių k. Miško g...
Guntino k. Miško g. 2 pr...
Būdvietės k. Miško g. ...
SPRENDIMO PROJ AIŠKINAMA...
NAUJOS GATVĖS-SPRENDIMAS...
Rita Kaupienė

Priimtas
10 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo (Nr. T10-9) Aiškinamasis raštas.xml
Sprendimas.xml
Reglamentas 2013-01-31.do...
Reglamento priedas.doc
Stasys Vainoras

Nepriimtas
11 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T10-10) Ugdymo plėtotės centro ...
aiskinam.xml
52964_sprend..xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
12 Dėl valstybei priklausančio turto nurašymo (Nr. T10-11) doc01659720130114103855.p...
doc01659920130114104442.p...
Švietimo ir mokslo min. ...
Savivaldybės raštas.pdf
T10-11 PATIKSLINTAS Aiski...
T10-11 PATIKSLINTAS spren...
T10-11 PATIKSLINTAS pried...
T10-11 PAPILDOMAS priedas...
Ramutė Perminienė

Priimtas
13 Dėl esamų gatvių pratęsimo ir pavadinimų suteikimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse (Nr. T10-12) Gatvių pratęsimas-Aišk...
Kerviųk. Kervių g..ppt
Kulų I k. Liepų g..ppt
Pašilės k. Ylakių g..p...
Vižančių k. Tilto g..p...
Pratesimas gatvių-SPR.xm...
Rita Kaupienė

Priimtas
14 Dėl Skuodo miesto ir Skuodo rajono Gurstiškės kaimo S. Nėries gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. T10-13) S. Neries g..ppt
AIŠKINAM-Neries g..xml
S. Neries g. keitimas-SPR...
Rita Kaupienė

Priimtas
15 Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo (Nr. T10-14) NEPRIVAT-AIŠKIN.xml
Neprivat-SPR.xml
Barstyčių mstl neprivat...
Rita Kaupienė

Priimtas
16 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr.T9-244 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.14 ir 1.15 punktų pakeitimo (Nr. T10-15) 48468_MD2-107.PDF
U-4922.PDF
proj aišk raštas.xml
Ylak.Mos vld spr proj.xml
Birutė Dapšienė

Priimtas
17 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo nr. T9-22 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto priedo patikslinimo (Nr. T10-16) 01.31.AR_Paskols sąrašo...
01.31. Paskolos sąrašo ...
01.31. Patikslintas pasko...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
18 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T10-17) Aiskinamasis1.xml
sprendimas1.xml
priedas.xml
LLKC raštas.pdf
Ramutė Perminienė

Priimtas
19 Dėl pritarimo rengti projektą "Priekulė ir Skuodas: bendra istorija ir kultūra - nuo Kuršių iki Europos sąjungos" (Nr. T10-18) 53753_53746_project.xml-1...
53754_53741_project.xml-2...
Kazys Viršilas

Priimtas
20 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2012 m. ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-19) 01 18 Aiskinamasis rastas...
01 18 sprendimo pojektas ...
01 18 Priedas roject (1)....
Ignas Jonušas

Priimtas
21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. T10-20) 01 21 Aiskinamasis rasta...
01 21 Sprendimo projektas...
01 21 PATAISYTAS Priedas ...
Stasys Vainoras

Priimtas
22 Dėl Skuodo savivaldybės valdybos 2001 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 77 "Dėl Viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų įregistravimo" pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-21) Aišk.raštas (2).xml
Sprendimas-DĖL SKUODO SA...
Lijana Beinoraitė

Priimtas
23 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T9-169 „Dėl projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Lenkimų miestelyje įsteigimas“ rengimo ir finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-22) T.S.xml
A.R.11.xml
Kazys Viršilas

Nepriimtas
24 Telšių vyskupijos kurijos 2013 m. sausio 9 d. raštas Nr. 24 „Kvietimas“. Stasys Vainoras

Priimtas
25 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. sausio 11 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-5 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto įgyvendinimo“ Stasys Vainoras

Priimtas
26 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. sausio 15 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-10 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2004-06-04 sprendimo Nr. T9-93 1 punktu patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo taisyklių pakeitimo“ Stasys Vainoras

Priimtas
27 Lietuvos socialdemokratų partijos Skuodo skyriaus 2013 m. sausio 30 d. pranešimas dėl socialdemokratų frakcijos pirmininko išrinkimo Stasys Vainoras

Priimtas
28 Informacija, pranešimai. Stasys Vainoras

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.