Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-05-07 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas

Priimtas
2 Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-70) arastast.xml
priedas.xml
sprprojt.xml
Romas Kasparas

Priimtas
3 Dėl Skuodo rajono Notėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-71) arastas.xml
priedas.xml
sprprojt.xml
Romas Kasparas

Priimtas
4 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-72) arastas.xml
priedas.xml
sprprojt.xml
Romas Kasparas

Priimtas
5 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-73) arastas.xml
priedas.xml
sprprojt.xml
Romas Kasparas

Priimtas
6 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-74) t10-74-aiskinamasis-rasta...
t10-74-sprendimo-projekta...
t10-74-priedas.doc
Romas Kasparas

Priimtas
7 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos–daugiafunkcio centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-75) t10-75-aiskinamasis-rasta...
t10-75-sprendimo-projekta...
t10-75-priedas.doc
Romas Kasparas

Priimtas
8 Dėl Skuodo vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-76) t10-76-aiskinamasis-rasta...
t10-76-sprendimo-projekta...
t10-76-priedas.doc
Romas Kasparas

Priimtas
9 Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-77) t10-77-aiskinamasis-rasta...
t10-77-sprendimo-projekta...
t10-77-priedas.doc
Romas Kasparas

Priimtas
10 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (Nr. T10-78) aiskinamasis.xml
sprend1patikslintas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
11 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo asociacijai „Krakių žiburiai“ (Nr. T10-79) aiskinamasis1.xml
sprendimas1.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
12 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Lenkimų seniūnijos bendruomenei (Nr. T10-80) aiskin.1.xml
sprend.1.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
13 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-81) t10-81-aiskinamasis-rasta...
t10-81-priedas.doc
t10-81-sprendimo-projekta...
Romas Kasparas

Priimtas
14 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-82) t10-82-aiskinamasis-rasta...
t10-82-sprendimo-projekta...
t10-82-priedas.doc
Romas Kasparas

Priimtas
15 Dėl Skuodo rajono Barstyčių vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-83) priedas.xml
sprprojt.xml
128827arastas.xml
Romas Kasparas

Priimtas
16 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-84) t10-84-aiskinamasis-rasta...
t10-84-priedas.doc
t10-84-sprendimo-projekta...
Romas Kasparas

Priimtas
17 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-85) sprprojt.xml
arastas.xml
priedas.xml
Romas Kasparas

Priimtas
18 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-86) arastas.xml
sprprojt.xml
128985128943priedas.xml
Romas Kasparas

Priimtas
19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-87) arastas.xml
sprprojt.xml
priedas.xml
Romas Kasparas

Priimtas
20 Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašas (Nr. T10-88) 128916128900128802project...
128915128899128801project...
t10-88-sprendimo-projekta...
Valerija Stanienė

Priimtas
21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo (Nr. T10-89) projectar.xml
project_sprendimas.xml
Ona Malūkienė

Priimtas
22 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-90) 04.30._biudzeto_patikslin...
04.30.arbiudzetopatikslin...
04.30.biudzetopatikslinim...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
23 Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą (Nr. T10-91) patikslintas-sprendimas-s...
aiskinamasis-rastas-saviv...
Petras Pušinskas

Priimtas
24 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą (Nr. T10-92) alternatyvus-aiskinamasis...
alternatyvus-sprendimo-pr...
sprendimo-projektas-regio...
aiskinamasis-rastas-pletr...
Petras Pušinskas

Priimtas
25 Dėl naujos gatvės pavadinimo Skuodo rajono Lenkimų seniūnijos Lenkimų miestelyje suteikimo (Nr. T10-93) t9-pazyma-naudarziu.doc
naudarziu-g.-planas.pdf
naudarziu-ais-1.xml
naudarziu-spr-1.xml
Rita Kaupienė

Priimtas
26 Dėl Skuodo rajono Šačių seniūnijos Rukų kaimo Jaunimo gatvės geografinių charakteristikų keitimo ir pavadinimo suteikimo (Nr. T10-94) jaunimo-g.-1-priedas.pdf
t9-pazyma.doc
sv5-18.pdf
ruku-ais.xml
ruku-spr.xml
Rita Kaupienė

Priimtas
27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T9-182 patvirtinto priedo „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai“ ir Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo pakeitimo bei nuostatų 16 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-95) sprendimas.xml
vietrinklaiskrast.xml
metodika.doc
vietrinkldydz.doc
Mindaugas Perminas

Priimtas
28 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-29 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų III, V priemonių grupių 1-ųjų priemonių pakeitimo bei I priemonių grupės papildymo 3-ia priemone ir V priemonių grupės papildymo 2-a priemone (Nr. T10-96) saarsppakaiskr.xml
saarsppakspr.xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
29 Dėl leidimo įregistruoti įmonę (Nr. T10-97) aiskin.1.xml
sprend2-patikslintas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
30 Dėl leidimo nuomoti negyvenamosios paskirties patalpas higienos ir sveikatingumo centro pastate (Nr. T10-98) aiskinamasis1.xml
sprend2patikslintas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
31 Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros laikotarpiu (Nr. T10-99) prasymas-mosedis.jpg
prasymas-ylakiai.pdf
130281129969project1.xml
130282129970project.xml
Romas Kasparas

Priimtas
32 Dėl Skuodo rajono Barstyčių vidurinės mokyklos struktūros pertvarkymo tipo ir pavadinimo pakeitimo (Nr. T10-100) arastast.xml
t10-100-sprendimo-projekt...
Romas Kasparas

Priimtas
33 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T9-219 patvirtintų Skuodo rajono Ylakių gimnazijos nuostatų I dalies papildymo 15 punktu, 25.1, 26 punktų bei numeracijos pakeitimo (Nr. T10-101) arastasylakt.xml
t10-101-patikslintas-prie...
t10-101-patikslintas-spre...
Romas Kasparas

Priimtas
34 Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2015 metų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. T10-102) 04-27-sprendimo-projektas...
04-28-aiskinamasis-rastas...
04-28-priedas1.xml
04-28-priedas2.xml
04-28-priedas3.xml
Virginijus Kiguolis

Priimtas
35 Informacija, pranešimai. Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.