Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-06-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas

Priimtas
2 T10-124 Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo 387088_T10-124_ar 387089_T10-124_papildoma informacija 387090_T10-124_sp Nijolė Mackevičienė

Nepriimtas
3 Alternatyvus projektas. T10-124 Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo 387091_T10-124_ar_alternatyvus 387092_T10-124_sp_alternatyvus Nijolė Mackevičienė

Priimtas
4 T10-125 Dėl žemės mokesčio 2021 metų tarifų nustatymo 387093_T10-125_ar 387094_T10-125_papildoma informacija_1 387095_T10-125_papildoma informacija_2 387096_T10-125_sp Nijolė Mackevičienė

Nepriimtas
5 Alternatyvus projektas. T10-125 Dėl žemės mokesčio 2021 metų tarifų nustatymo 387097_T10-125_ar_alternatyvus 387098_T10-125_sp_alternatyvus Nijolė Mackevičienė

Priimtas
6 T10-126 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų patvirtinimo 387099_T10-126_ar 387100_T10-126_papildoma informacija 387101_T10-126_sp 387102_T10-126_sp_p1 387103_T10-126_sp_p2 Nijolė Mackevičienė

Priimtas
7 T10-127 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo 387104_T10-127_ar 387105_T10-127_papildoma informacija 387106_T10-127_sp 387107_T10-127_sp_p1 Nijolė Mackevičienė

Priimtas
8 T10-128 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo 387108_T10-128_ar 387109_T10-128_sp 387110_T10-128_sp_p1 387111_T10-128_sp_p2 Lijana Beinoraitė

Priimtas
9 T10-129 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo 387112_T10-129_ar 387113_T10-129_sp 387114_T10-129_sp_p1_patikslintas Lijana Beinoraitė

Priimtas
10 T10-130 Dėl projekto „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastate, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas“ rengimo ir finansavimo 387115_T10-130_ar 387116_T10-130_sp Vygintas Pitrėnas

Priimtas
11 T10-131 Dėl UAB „Skuodo šiluma“ faktinių investicijų suderinimo 387117_T10-131_ar 387118_T10-131_sp 387119_T10-131_sp_p1 387120_T10-131_sp_p2 Vygintas Pitrėnas

Priimtas
12 T10-132 Dėl projekto „Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (u. k. 29934) Muziejaus g. 2, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav., tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai“ rengimo ir finansavimo 387121_T10-132_ar 387122_T10-132_sp Inga Jablonskė

Priimtas
13 T10-133 Dėl projekto „Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso klebonijos pastato (u. k. 11171) tvarkybos ir remonto (restauravimo) darbų, taikomųjų tyrimų ir avarinės grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimas) projekto parengimas" rengimo ir finansavimo 387123_T10-133_ar 387124_T10-133_sp Inga Jablonskė

Priimtas
14 T10-134 Dėl projekto „Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios (u. k. 16055) fasado tvarkybos ir remonto (restauravimo) darbų projekto parengimas, taikomųjų tyrimų atlikimas ir avarinės grėsmės pašalinimas“ rengimo ir finansavimo 387125_T10-134_ar 387126_T10-134_sp Inga Jablonskė

Priimtas
15 T10-135 Dėl projekto „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios (u. k. 1596) Vytauto g. 1, Skuodo m., Skuodo sen., Skuodo r. sav., tvarkybos (remonto, restauravimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai“ rengimo ir finansavimo 387127_T10-135_ar 387128_T10-135_sp Inga Jablonskė

Priimtas
16 T10-136 Dėl Sprendimų dėl derybas laimėjusių kandidatų, perkant nekilnojamąjį daiktą Skuodo rajono savivaldybės vardu, priėmimo ir pirkimo sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 387129_T10-136_ar 387130_T10-136_sp 387131_T10-136_sp_p1 Ramutė Perminienė

Priimtas
17 T10-137 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo 387132_T10-137_ar 387133_T10-137_sp 387134_T10-137_sp_p1_patikslintas Romualdas Rancas

Priimtas
18 T10-138 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo 387135_T10-138_ar 387136_T10-138_papildoma informacija 387137_T10-138_sp 387138_T10-138_sp_p1 Vilija Žitkuvienė

Priimtas
19 T10-139 Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo 387139_T10-139_ar 387140_T10-139_sp Vilija Žitkuvienė

Priimtas
20 T10-140 Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo 387141_T10-140_ar 387142_T10-140_sp 387143_T10-140_sp_p1 Marytė Stoncelienė

Priimtas
21 T10-141 Dėl viešosios įstaigos Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 387144_T10-141_ar 387145_T10-141_sp 387146_T10-141_sp_p1 Renata Kilijonienė
Egida Skurdauskienė

Priimtas
22 T10-142 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T9-16 „Dėl Priėmimo į Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Priėmimo į Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo papildymo 5.6 papunkčiu 387147_T10-142_ar 387148_T10-142_sp Renata Kilijonienė

Priimtas
23 T10-143 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo 387149_T10-143_ar 387150_T10-143_sp 387151_T10-143_sp_p1 Renata Kilijonienė

Priimtas
24 T10-144 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo 387152_T10-144_ar 387153_T10-144_sp 387154_T10-144_sp_p1 Renata Kilijonienė

Priimtas
25 T10-145 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo 387155_T10-145_ar 387156_T10-145_sp 387157_T10-145_sp_p1 Renata Kilijonienė

Priimtas
26 T10-146 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo 387158_T10-146_ar 387159_T10-146_sp 387160_T10-146_sp_p1 Renata Kilijonienė

Priimtas
27 T10-147 Dėl Skuodo rajono vaikų vasaros poilsio stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 387161_T10-147_ar 387162_T10-147_sp 387163_T10-147_sp_p1 387164_T10-147_sp_p1_2 387165_T10-147_sp_p1_1 387166_T10-147_sp_p1_3 Loreta Vasiliauskienė

Priimtas
28 T10-148 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos darbo vasaros laikotarpiu 387167_T10-148_ar 387168_T10-148_sp Loreta Vasiliauskienė

Priimtas
29 T10-149 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo 387169_T10-149_ar 387170_T10-149_sp 387171_T10-149_sp_p1 Gintas Andriekus

Priimtas
30 T10-150 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 387172_T10-150_ar 387173_T10-150_sp 387174_T10-150_sp_p1 Gintas Andriekus

Priimtas
31 T10-151 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 387175_T10-151_ar 387176_T10-151_sp 387177_T10-151_sp_p1 Paulius Poškys

Nepriimtas
32 T10-152 Dėl viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 387178_T10-152_ar 387179_T10-152_sp 387180_T10-152_sp_p1 Paulius Poškys

Nepriimtas
33 T10-153 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 387181_T10-153_ar 387182_T10-153_sp 387183_T10-153_sp_p1 Paulius Poškys

Priimtas
34 T10-154 Dėl viešosios įstaigos „Skuodo stomatologijos paslaugos“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 387184_T10-154_ar 387185_T10-154_sp 387186_T10-154_sp_p1 Paulius Poškys

Priimtas
35 T10-155 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 balandžio 30 d. Sprendimu Nr. T9-29 patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 28 punkto pakeitimo 387187_T10-155_ar 387188_T10-155_sp Paulius Poškys

Priimtas
36 T10-156 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. Birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-119 „Dėl pritarimo dalyvauti INTERREG 2014–2020 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ 1 punkto pakeitimo 387189_T10-156_ar 387190_T10-156_sp Petras Pušinskas

Priimtas
37 T10-157 Dėl projekto „Piliečių biudžetas – aktyvesnis dalyvavimas savivaldoje“ rengimo ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo projekte partnerio teisėmis 387191_T10-157_ar 387192_T10-157_sp Vygintas Pitrėnas

Priimtas
38 Informacija, pranešimai. Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.