Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-01-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas

Priimtas
2 T10-1 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 361506_T10-1_aiskinamasis rastas 361507_T10-1_sprendimo projektas 361508_T10-1_sp_priedas 361509_T10-1_sp_priedo_p1 Sima Jablonskienė

Nepriimtas
3 T10-2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 361892_T10-2_aiskinamasis rastas 361893_T10-2_sprendimo projektas 361894_T10-1_sp_priedas 361895_T10-2_sp_priedo_p1_PATIKSLINIMAS 361896_T10-2_sp_priedo_p2 361897_T10-2_sp_priedo_p3 361898_T10-2_sp_priedo_p4 361899_T10-2_sp_priedo_p5 361900_T10-2_sp_priedo_p6 361901_T10-2_sp_priedo_p7 361902_T10-2_sp_priedo_p8 361903_T10-2_sp_priedo_p9 361904_T10-2_sp_priedo_p10 361905_T10-2_sp_priedo_p11 361906_T10-2_sp_priedo_p12 361907_T10-2_sp_priedo_p13 Ona Malūkienė

Priimtas
4 T10-3 Dėl Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo patvirtinimo 361908_T10-3_aiskinamasis rastas 361909_T10-3_sprendimo projektas 361910_T10-3_priedas Ona Malūkienė

Nepriimtas
5 Alternatyvus projektas. T10-3 Dėl Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo patvirtinimo 361911_T10-3_aiskinamasis rastas 361912_T10-3_sprendimo projektas 361913_T10-3_sp_priedas_ALTERNATYVUS Ona Malūkienė

Priimtas
6 T10-4 Dėl maksimalių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo 361914_T10-4_aiskinamasis rastas 361915_T10-4_sprendimo projektas Rasa Noreikienė

Priimtas
7 T10-5 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 361916_T10-5_aiskinamasis rastas 361917_T10-5_sprendimo projektas 361918_T10-5_priedas 361919_T10-5_priedo_p1 Julijana Škimelienė

Priimtas
8 T10-6 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T9-46 ,,Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtinto Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo 6 punkto pakeitimo 361920_T10-6_aiskinamasis rastas 361921_T10-6_sprendimo projektas Marytė Stoncelienė

Priimtas
9 T10-7 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 361922_T10-7_aiskinamasis rastas 361923_T10-7_sprendimo projektas 361924_T10-7_sp_priedas Vygintas Liaučys

Priimtas
10 T10-8 Dėl ugdymo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo 361925_T10-8_aiskinamasis rastas 361926_T10-8_sprendimo projektas 361927_T10-8_sp_priedas_1 361928_T10-8_sp_priedas_2 Birutė Gedrimienė

Priimtas
11 T10-9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T9-173 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto priedo pakeitimo 361929_T10-9_aiskinamasis rastas 361930_T10-9_sprendimo projektas 361931_T10-9_sp_priedas Lijana Beinoraitė

Priimtas
12 T10-10 Dėl delegavimo į atrankos komisiją 361932_T10-10_aiskinamasis rastas 361933_T10-10_sprendimo projektas Lijana Beinoraitė

Priimtas
13 T10-11 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo 361934_T10-11_aiskinamasis rastas 361935_T10-11_sprendimo projektas Lijana Beinoraitė

Priimtas
14 T10-12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo 361936_T10-12_aiskinamasis rastas 361937_T10-12_sprendimo projektas Lijana Beinoraitė

Priimtas
15 T10-13 Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 361938_T10-13_aiskinamasis rastas 361939_T10-13_sprendimo projektas 361940_T10-13_sp_priedas_PATIKSLINTAS Mindaugas Perminas

Priimtas
16 T10-14 Dėl Živilės Rancienės skyrimo į Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigas, laimėjus konkursą 361941_T10-14_aiskinamasis rastas 361942_T10-14_sprendimo projektas Renata Kilijonienė

Priimtas
17 T10-15 Dėl 2019 m. rugsėjo 26 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T9-158 „Dėl projekto rengimo ir finansavimo“ papildymo 3 punktu 361943_T10-15_asikinamasis rastas 361944_T10-15_sprendimo projektas Rasa Andriekienė

Priimtas
18 T10-16 Dėl projekto „Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos stadiono-sporto aikštyno pritaikymas bendruomenės poreikiams“ rengimo ir finansavimo 361945_T10-16_asikinamasis rastas_PATIKSLINTAS 361946_T10-16_sprendimo projektas_PATIKSLINTAS Vygintas Pitrėnas

Priimtas
19 T10-17 Dėl geriamojo vandens gręžinių pirkimo 361947_T10-17_aiskinamasis rastas 361948_T10-17_sprendimo projektas Ramutė Perminienė

Priimtas
20 T10-18 Dėl turto perdavimo 361949_T10-18_aiskinamasis rastas 361950_T10-18_sprendimo projektas Ramutė Perminienė

Priimtas
21 T10-19 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 361951_T10-19_aiskinamasis rastas 361952_T10-19_sprendimo projektas Ramutė Perminienė

Priimtas
22 T10-20 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo 361953_T10-20_asikinamasis rastas 361954_T10-20_sprendimo projektas 361955_T10-20_sp_priedas Daiva Budrienė

Priimtas
23 T10-21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2020 metų programos patvirtinimo 361956_T10-21_aiskinamasis rastas 361957_T10-21_sprendimo projektas 361958_T10-21_sp_priedas Daiva Budrienė

Priimtas
24 T10-22 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo 361959_T10-22_aiskinamasis rastas 361960_T10-22_sprendimo projektas 361961_T10-22_sp_priedas Paulius Poškys

Priimtas
Papildomi klausimai
25 Informacija, pranešimai 361962_1_informacinis pranešimas 361963_1_informacinis pranesimas_p1 361964_1_informacinis pranesimas_p2 361965_2_informacinis pranešimas 361966_3_informacinis pranešimas 361967_4_informacinis pranesimas 361968_4_informacinis pranesimas_p1 361969_5_informacinis pranesima 361970_6_informacinis pranesimas 361971_7_informacinis pranesimas Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.