Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-10-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Valstybinės įmonės Tarptautinio Palangos oro uosto naujų skydžių analizės pristatymas. Jolanta Jucevičiūtė

Priimtas
2 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 44839_10 25 Posedzio darbotvarkė Stasys Vainoras

Priimtas
3 Dėl projekto „Skuodo Bartuvos progimnazijos pastato rekonstravimas Skuode, Šatrijos g. 1“ vykdymo ir finansavimo užtikrinimo (Nr. T10-247) T10-247 PATIKSLINTAS aisk...
T10-247 PATIKSLINTAS spre...
Juzefa Joskaudienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl projekto „Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos pastato Šačių gyvenvietėje, Mokyklos g. 8, atnaujinimas (modernizavimas)“vykdymo ir finansavimo užtikrinimo (Nr. T10-248) A.R._Saciu1.xml
T.S_ Saciu.xml
Juzefa Joskaudienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-249) 10 08 Pataisytas Aiskinam...
10 08 Pataisytas Sprendim...
T10-249 PATIKSLINTAS Prie...
Jadvyga Kažienė

Priimtas
6 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių už verslo liudijimų išdavimą 2013 metais nustatymo (Nr. T10-250) 43801_43788_43762_43760_p...
43800_43759_project(AR)12...
43864_project(priedas_201...
Ona Malūkienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl 2012 metų papildomų lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (Nr. T10-251) 10 12 Aiskinamasis rastas...
10 12 Sprendimo projektas...
Juzefa Joskaudienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Skuodo savivaldybės tarybos 2002 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 63 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-252) AR_2012_10_25_repr_isl_na...
2012_10_25_repr_isl_naiki...
Kristina Simaitienė

Priimtas
9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų I priemonių grupės papildymo bei IV priemonių grupės 2 priemonės pakeitimo (Nr. T10-253) aisk. r. priem..xml
priem..xml
Prasymas.PDF
Mindaugas Perminas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Skuodo muziejaus nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-254) project.xml-1aisk rastas....
s.m. sprendimas(tikras).x...
44309_44294_(s.m nuostata...
Aldona Ozolienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T9-280 patvirtinto priedo „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai“ pakeitimo. (Nr. T10-255) T10-255 II PATIKSLINTAS a...
T10-255 II PATIKSLINTAS S...
Mindaugas Perminas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo (Nr. T10-256) 10.25. AR_Paramos skyrima...
10.25. Paramos skyrimas.x...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
13 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. T10-257) 44391_44374_44371_44368_A...
sprendimas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. T10-258) aiškinamasis.xml
sprendimas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
15 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. T10-259) 10.25. AR_NTM_Skuodo vand...
10.25. Atleidimas nuo NTM...
Nijolė Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T9-9 patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo 16 punkto pakeitimo (Nr. T10-260) aisk. r. aprasas spr..xml
44293_44292_aprasas spr.1...
Mindaugas Perminas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (Nr. T10-261) aiškinamasis.xml
44333_projektas.xml
Ramutė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl pastatų perdavimo Ylakių seniūnijai (Nr. T10-262) Aiškinamasis.xml
Sprendimas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo, vykdymo, pajamų ir išlaidų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-263) project(AR_spec_programa)...
44431_44393_project(Sveik...
priedas(koreguotas).xml
Nijolė Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų patikslinimo (Nr. T10-264) 10.25. AR_Biudžeto patik...
10.25. Biudžeto patiksli...
10.25. Biudzeto patiksl._...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
21 Dėl žemės sklypo pirkimo Skuodo rajono Narvydžių kaime (Nr. T10-265) Aiškinamasis ŽSP.xml
Žemės pirkim Sprendimas...
Žemės pirkimas priedas....
Rita Kaupienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl esamų gatvių keitimo ir pavadinimų suteikimo Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse (Nr. T10-266) Aiškinam Aleksan.xml
Gatvių planelis.pdf
Sprendimas gatvių keitim...
Rita Kaupienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Viešosios įstaigos respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo 2012-10-04 raštas Nr. 239 „Dėl lėšų skyrimo ligoninės išlaikymui 2012–2015 metais“. Stasys Vainoras

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 3-674 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3-362 „Dėl svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2012 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
25 Informacija, pranešimai. Stasys Vainoras

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.