Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Žemės ūkio skyrius

Žemės ūkio skyrius informuoja apie galimybę teikti paraiškas dėl melioracijos gedimų šalinimo


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

Skyrius vykdo šiuos uždavinius ir funkcijas: 

1. rengia tarybos sprendimų dėl kanopinių žvėrių, stichinių nelaimių žemės ūkiui

padarytos žalos projektus;

2. rengia tarybos sprendimų dėl žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotų

skirstymo projektus;

3. rengia tarybos sprendimų dėl melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimo ir dirvų kalkinimo projektus;

4. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina kaimo plėtros programas, finansuojamas valstybės biudžeto, taip pat rengia kaimo plėtros programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto projektus, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka juos teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai bei organizuoja jų įgyvendinimą;

5. įgyvendina Savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityje;

6. organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatina ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;

7. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes savivaldybės tarybos patvirtintas infrastruktūros programas kaime;

8. atlieka užsakovo funkcijas iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbams;  

9. rengia melioracijos, vietinių kaimo kelių ir tiltų bei kitų statinių projektavimo užduotis, organizuoja šiuose objektuose statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus bei šių darbų finansavimą ir baigtų darbų priėmimą;

10. organizuoja melioracijos darbų techninę ir autorinę priežiūrą, tvirtina technines sąlygas infrastruktūros ir statinių objektams melioruotoje žemėje ir kitose vietovėse projektuoti;

11. organizuoja traktorių, traktorių  priekabų ir kitų savaeigių važiuoklių registraciją bei jų valstybinę techninę priežiūrą;

12. organizuoja skyriaus reguliavimo sferai priskirtų melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimą;

13. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Savivaldybės administracijos direktoriaus nuostatų nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais kitus savivaldybes institucijų sprendimų bei potvarkių ir administratoriaus įsakymų mero ir Savivaldybės administratoriaus raštų projektus, susijusius su skyriaus veikla ir kompetencija;

14. rengia informacijas apie valstybiniu, (perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymą žemės ūkio ir melioracijos srityse;

15. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir kontroliuoja paselių deklaracijas;

16. tvarko ūkininkų ūkių registrą;

17. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pieno kvotų administravimą.

18. rengia savivaldybės vardu teikiamas ataskaitas bei informaciją  Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

19. konsultuoja savivaldybės teritorijoje besisteigiančius žemės ūkio kooperatyvus bei melioracijos įrenginių naudotojų bendrijas ir teikia jiems metodinę pagalbą;

20. konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybes programų esant būtinumui teikia pasiūlymus Nacionalinei mokėjimo agentūrai paramos teikimo klausimais;

21. dalyvauja rengiant skyriaus išlaidų sąmatų projektus bei rengia sąmatų vykdymo mėnesines ir ketvirtines ataskaitas;

22. vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo nuostatomis, apskaitos tvarkymo instrukcijomis ir taisyklėmis bei savivaldybės administracijos nuostatais tvarko buhalterinę apskaitą;

23. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei Savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka ir neviršijant nustatytos kompetencijos, skyrius rengia sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais;

24. skyrius bendradarbiauja su apskrities viršininko administracija, žemdirbių savivaldos organais, kaimo bendruomenėmis, kitais savivaldybės administracijos skyriais;

25. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus gyventojų ir organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus;

26. vykdo kitas Savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-20 16:23:20
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.