Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-08-23 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Petras Pušinskas

Priimtas
2 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties pakeitimo (Nr. T10-132) 55_08-02-sprendimo-projek...
08-04-pataisytas-aiskinam...
Petras Pušinskas

Priimtas
3 Dėl delegatų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą (Nr. T10-133) 55_07-20-aiskinamasis-ras...
55_08-02-sprendimo-projek...
Petras Pušinskas

Priimtas
4 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. T10-134) 55_07-20-antikorupcija-ai...
55_08-04-antikorupcija-46...
Regina Ramanauskienė

Priimtas
5 Dėl Skuodo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo (Nr. T10-135) 10_aiskrastatlplanspr.xml
10_atlplanspr.xml
t10-135-priedas.doc
Mindaugas Perminas

Priimtas
6 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn (Nr. T10-136) 10_aiskrastkontspr.xml
10_kontspr.xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
7 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma" 2017–2018 metų investicinio plano derinimo (Nr. T10-137) 84_aiskinamasis-siluma.xm...
84_sprendimas-siluma.xml
t10-137-priedas2.xls
t10-137-priedas.doc
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
8 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo (Nr. T10-138) 84_aiskinamasis-vandenys....
84_srendimas-vandenys1.xm...
Juzefa Joskaudienė

Nepriimtas
9 Dėl Lidijos Rimkūnienės darbo sutarties sąlygų pakeitimo (Nr. T10-139) 47_aiskinamasis-rastas-de...
t10-139-patikslintas-spre...
Petras Pušinskas

Nepriimtas
10 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio darželio nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-140) 52_mosedis.jpg
52_aiskin-mosedis.xml
t10-140_patikslintas-prie...
46_sprendimas-del-mosedzi...
Aldona Jasienė

Priimtas
11 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio darželio nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-141) 52_ylakiai-aiskin.xml
52_ylakiai.pdf
t10-141_patikslintas-prie...
46_sprendimas-del-ylakiu-...
Aldona Jasienė

Priimtas
12 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-23 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano pakeitimo (Nr. T10-142) 44_sprendimas.xml
44_ar.xml
Ona Malūkienė

Priimtas
13 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-143) 41_08.23.arbiudzetopatiks...
41_08.23.biudzetopatiksli...
41_08.23._biudzeto_patiks...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
14 Dėl ilgalaikės paskolos kredito sumos padidinimo (Nr. T10-144) 41_08.23.-ar_paskolos-pra...
41_228kadv53.pdf
41_08.23.-paskolos-prates...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
15 Dėl Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų 2015 metų rinkinio tvirtinimo (Nr. T10-145) 41_08.25.arkonsoliduotuju...
41_08.23.biudzetoataskait...
41_22807-14-kontrole.pdf
41_fbs_2015.pdf
41_gtpa_2015.pdf
41_kfarpriedai-1.pdf
41_psa_2015.pdf
41_vra_2015.pdf
41_08.23.bvaaiskinamasis-...
41_08.23.kfaraiskinamasis...
46_sprendimas-del-konsoli...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
16 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo nr. T9-192 „Dėl biudžetinių įstaigų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo 1.9 punktu (Nr. T10-146) 41_08.23.arbiikainiai.xml
41_08.23.biikainiai.xml
41_08.23.biikainiaiprieda...
Nijolė Mackevičienė

Nepriimtas
17 Dėl valstybės turto perėmimo (Nr. T10-147) 88_vtpriedas.xml
88_aiskinamasis.xml
88_vt-sprendimas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės turto nuomos (Nr. T10-148) 88_aiskinamasis.xml
88_sprendimas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
19 Dėl socialinio būsto nuomos sutarties pratęsimo (Nr. T10-149) 88_lekstut..xml
t10-149_aiskinamasis-rast...
Ramutė Perminienė

Priimtas
20 Dėl mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. T10-150) 52_nss-tvarkos-aprasas-ai...
52_nss-tvarkos-aprasas.xm...
52_nss-priedas-1.xml
52_nss-priedas-2.xml
52_nss-spendimas-pataisyt...
Aldona Jasienė

Priimtas
21 Dėl tarifinio atlygio koeficientų nustatymo ugdymo įstaigų vadovams, dirbantiems papildomą darbą (Nr. T10-151) 24_24aisk.-rastas.xml
24_47bagociaus-prasymas.p...
24_282sveriene-08-011.pdf
24_24dir-mok-sprendimas.x...
Birutė Gedrimienė

Priimtas
22 Dėl Skuodo miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo ir vertinimo tarybos sudarymo (Nr. T10-152) 295_295aiskinamasis-rasta...
t10-152-patikslintas-spre...
46_sprendimo-priedas-kult...
Alina Anužienė

Priimtas
23 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo (Nr. T10-153) 24_46sprendimas-del-parei...
24_aiskinamasis-r..xml
Birutė Gedrimienė

Priimtas
24 Dėl atlyginimo dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Skuodo meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. T10-154) 261_46sprendimas-del-skuo...
t10-154_patikslintas-aisk...
t10-154_patikslintas-prie...
Aldona Jasienė

Priimtas
25 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. T10-155) t10-155-aiskinamasis-rast...
t10-155-sprendimo-projekt...
t10-155-priedas2.doc
t10-155_2-patikslintas-va...
Petras Pušinskas

Priimtas
26 Dėl pritarimo projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ jungtinės veiklos sutarčiai ir finansavimui (Nr. T10-156) 55_sprendimo-priedas-jung...
55_aisk.rastas-del-kratc-...
t10-156_patikslintas-spre...
Kazys Viršilas

Priimtas
27 Informacija, pranešimai. Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.