Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-04-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo 265058_04-26 Posedzio darbotvarke Petras Pušinskas

Priimtas
2 T10-76 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo 265059_T10-76_asikinamasis rastas 265060_T10-76_sprendimo projektas Rasa Noreikienė

Priimtas
3 T10-77 Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 265061_T10-77_aiskinamasis rastas 265062_T10-77_sprendimo projektas 265063_T10-77_priedas 265064_T10-77_priedas_p1 Rasa Noreikienė

Priimtas
4 T10-78 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T9-99 „Dėl tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir globėjų finansavimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios 265065_T10-78_asikinamasis rastas 265066_T10-78_sprendimo projektas Julijana Škimelienė

Priimtas
5 T10-79 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T9-158 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo“ 1, 2 ir 3 punktų pakeitimo 265067_T10-79_aiskinamasis rastas 265068_T10-79_sprendimo projektas Lijana Beinoraitė

Priimtas
6 T10-80 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T9-24 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų I priemonių grupės 3 priemonės ir IV priemonių grupės 3 priemonės pakeitimo 265069_T10-80_aiskinamasis rastas 265070_T10-80_sprendimo projektas Mindaugas Perminas

Priimtas
7 T10-81 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano papildymo ir pakeitimo 265071_T10-81_aiskinamasis rastas 265072_T10-81_sprendimo projektas Ona Malūkienė

Priimtas
8 T10-82 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo 265073_T10-82_aiskinamasis rastas 265074_T10-82_sprendimo projektas 265075_T10-82_priedas Nijolė Mackevičienė

Priimtas
9 T10-83 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 265076_T10-83_aiskinamasis rastas 265077_T10-83_sprendimo projektas 265078_T10-83_priedas Birutė Gedrimienė

Priimtas
10 T10-84 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr.T9-22 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo“ 1.15 papunkčio pakeitimo 265079_T10-84_aiskinamasis rastas 265080_T10-84_sprendimo projektas Birutė Gedrimienė

Priimtas
11 T10-85 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu 265081_T10-85_aiskinamasis rastas 265082_T10-85_sprendimo projektas Loreta Vasiliauskienė

Priimtas
12 T10-86 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo 265083_T10-86_aiskinamasis rastas 265084_T10-86_sprendimo projektas 265085_T10-86_priedas Juzefa Joskaudienė

Priimtas
13 T10-87 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo 2018 metų objektų sąrašo patvirtinimo 265086_T10-87_aiskinamasis rastas 265087_T10-87_sprendimo projektas 265088_T10-87_priedas Romualdas Rancas

Priimtas
14 T10-88 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo 265089_T10-88_aiskinamasis rastas 265090_T10-88_sprendimo projektas 265091_T10-88_priedas Gintas Andriekus

Priimtas
15 T10-89 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo 265092_T10-89_aiskinamasis rastas 265093_T10-89_sprendimo projektas Gintas Andriekus

Priimtas
16 T10-90 Dėl Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265094_T10-90_aiskinamasis rastas 265095_T10-90_sprendimo projektas 265096_T10-90_priedas Gintas Andriekus

Priimtas
17 T10-91 Dėl Skuodo muziejaus direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265097_T10-91_aiskinamasis rastas 265098_T10-91_sprendimo projektas 265099_T10-91_priedas Gintas Andriekus

Priimtas
18 T10-92 Dėl Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265100_T10-92_aiskinamasis rastas 265101_T10-92_sprendimo projektas 265102_T10-92_priedas Gintas Andriekus

Priimtas
19 T10-93 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265103_T10-93_aiksinamasis rastas 265104_T10-93_sprendimo projektas 265105_T10-94_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
20 T10-94 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265106_T10-94_aiskinamasis rastas 265107_T10-94_sprendimo projektas 265108_T10-94_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
21 T10-95 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265109_T10-95_aiskinamasis rastas 265110_T10-95_sprendimo projektas 265111_T10-95_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
22 T10-96 Dėl Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265112_T10-96_aiskinamasis rastas 265113_T10-96_sprendimo projektas 265114_T10-96_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
23 T10-97 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265115_T10-97_aiskinamasis rastas 265116_T10-97_sprendimo projektas 265117_T10-97_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
24 T10-98 Dėl Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265118_T10-98_aiskinamasis rastas 265119_T10-98_sprendimo projektas 265120_T10-98_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
25 T10-99 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265121_T10-99_aiskinamasis rastas 265122_T10-99_sprendimo projektas 265123_T10-99_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
26 T10-100 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265124_T10-100_aiskinamasis rastas 265125_T10-100_sprendimo projektas 265126_T10-100_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
27 T10-101 Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265127_T10-101_aiskinamasis rastas 265128_T10-101_sprendimo projektas 265129_T10-101_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
28 T10-102 Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265130_T10-102_aiskinamasis rastas 265131_T10-102_sprendimo projektas 265132_T10-102_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
29 T10-103 Dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265133_T10-103_aiskinamasis rastas 265134_T10-103_sprendimo projektas 265135_T10-103_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
30 T10-104 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265136_T10-104_aiskinamasis rastas 265137_T10-104_sprendimo projektas 265138_T10-104_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
31 T10-105 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265139_T10-105_aiskinamasis rastas 265140_T10-105_sprendimo projektas 265141_T10-105_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
32 T10-106 Dėl Skuodo rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos 265142_T10-106_aiskinamasis rastas 265143_T10-106_sprendimo projektas 265144_T10-106_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
33 T10-107 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265145_T10-107_aiskinamasis rastas 265146_T10-107_sprendimo projektas 265147_T10-107_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
34 T10-108 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265148_T10-108_aiskinamasis rastas 265149_T10-108_aiskinamasis rastas 265150_T10-108_priedas Aldona Jasienė

Priimtas
35 T10-109 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 265151_T10-109_aiskinamasis rastas 265152_T10-109_sprendimo projektas 265153_T10-109_priedas Paulius Poškys

Priimtas
36 T10-110 Dėl Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 265154_T10-110_aiskinamasis rastas 265155_T10-110_sprendimo projektas 265156_T10-110_priedas Paulius Poškys

Priimtas
37 T10-111 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 265157_T10-111_aiskinamasis rastas 265158_T10-111_sprendimo projektas 265159_T10-111_priedas Paulius Poškys

Priimtas
38 T10-112 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo 265160_T10-112_aiskinamasis rastas 265161_T10-112_sprendimo projektas 265162_T10-112_priedas 265163_T10-112_priedas_p1 Kazys Viršilas

Priimtas
39 T10-113 Dėl įgaliojimo Skuodo rajono savivaldybės merui suteikimo 265164_T10-113_aiskinamasis rastas 265165_T10-113_sprendimo projektas Aldona Jasienė

Priimtas
40 Informacija, pranešimai Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.