Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio transliacija Posėdžio transliacija dar nepradėta
Posėdžio data 2021-04-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 T10-62 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patikslinimo 408677_T10-62_antikorupcinio vertinimo pažyma Nijolė Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 T10-63 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Žydrūnas Ramanavičius

Įtrauktas į darbotvarkę
4 T10-64 Dėl Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo 408680_T10-64_ar 408681_T10-64_antikorupcinio vertinimo pažyma 408682_T10-64_sp 408684_T10-64_sp_p_p1 Lijana Beinoraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 T10-65 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai 408685_T10-65_ar 408686_T10-65_sp 408687_T10-65_sp_p Sima Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 T10-66 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T9-106 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Petras Pušinskas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 T10-67 Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo 26 punkto pakeitimo 408690_T10-67_ar Sima Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 T10-68 Dėl Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo 408692_T10-68_ar 408693_T10-68_antikorupcinio vertinimo pažyma 408694_T10-68_sp Alina Anužienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 T10-69 Dėl Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 408696_T10-69_ar 408697_T10-69_antikorpucinio vertinimo pažyma 408698_T10-69_sp Alina Anužienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 T10-70 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 408701_T10-70_sp Mindaugas Perminas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 T10-71 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408702_T10-71_ar 408703_T10-71_sp Neringa Stasiūtė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 T10-72 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo 408705_T10-72_ar 408706_T10-72_sp 408708_T10-72_sp_p_lyginamasis variantas Neringa Stasiūtė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 T10-73 Dėl Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408709_T10-73_ar 408710_T10-73_sp 408711_T10-73_sp_p Kristina Simaitienė
Rasutė Kniuipienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 T10-74 Dėl Skuodo atviro jaunimo centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408712_T10-74_ar 408713_T10-74_sp 408714_T10-74_sp_p Ieva Gembutienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 T10-75 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Skuodo rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 T10-76 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 408715_T10-76_ar 408716_T10-76_sp 408717_T10-76_sp_p1 408718_T10-76_sp_p2 Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 T10-77 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Skuodo rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 408719_T10-77_ar 408720_T10-77_sp 408721_T10-77_sp_p1 408722_T10-77_sp_p2 Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 T10-78 Dėl UAB „Skuodo šiluma“ faktinių investicijų suderinimo 408723_T10-78_ar 408724_T10-78_sp 408725_T10-78_sp_p Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 T10-79 Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo 408726_T10-79_ar 408727_T10-79_sp Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 T10-80 Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo 408728_T10-80_ar 408729_T10-80_sp 408730_T10-80_sp_p Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 T10-81 Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 T10-82 Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Skuodo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo 408731_T10-82_ar 408732_T10-82_antikorupcinio vertinimo pažyma 408733_T10-82_sp 408734_T10-82_sp_p Vygintas Pitrėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 T10-83 Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes Skuodo rajono mokyklose 2021 metais, kriterijų nustatymo ir paskirstymo 408735_T10-83_ar 408736_T10-83_sp Renata Kilijonienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 T10-84 Dėl Skuodo rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 408737_T10-84_ar 408738_T10-84_sp Renata Kilijonienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 T10-85 Dėl Skuodo rajono vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo vasaros laikotarpiu 408740_T10-85_ar 408741_T10-85_sp Loreta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 T10-86 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408742_T10-86_ar 408743_T10-86_sp 408744_T10-86_sp_p Renata Kilijonienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 T10-87 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408745_T10-87_ar 408746_T10-87_sp 408747_T10-87_sp_p Renata Kilijonienė
Živilė Rancienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 T10-88 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408748_T10-88_ar 408749_T10-88_sp 408750_T10-88_sp_p Renata Kilijonienė
Daiva Mažrimienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 T10-89 Dėl Skuodo meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408751_T10-89_ar 408752_T10-89_sp 408753_T10-89_sp_p Loreta Vasiliauskienė
Anelė Raugienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 T10-90 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408754_T10-90_ar 408755_T10-90_sp 408756_T10-90_sp_p Loreta Vasiliauskienė
Antanas Donėla

Įtrauktas į darbotvarkę
31 T10-91 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408757_T10-91_ar 408758_T10-91_sp 408759_T10-91_sp_p Loreta Vasiliauskienė
Lidija Rimkūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 T10-92 Dėl Skuodo rajono kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408760_T10-92_ar 408761_T10-92_sp 408762_T10-92_sp_p Gintas Andriekus
Vidmantas Valinksis

Įtrauktas į darbotvarkę
33 T10-93 Dėl Skuodo rajono R. Granausko viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408763_T10-93_ar 408764_T10-93_sp 408765_T10-93_sp_p Gintas Andriekus
Jonas Grušas

Įtrauktas į darbotvarkę
34 T10-94 Dėl Skuodo rajono muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408766_T10-94_ar 408767_T10-94_sp 408768_T10-94_sp_p Gintas Andriekus
Aldona Ozolienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 T10-95 Dėl Viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408769_T10-95_ar 408770_T10-95_sp 408771_T10-95_sp_p Gintas Andriekus
Gražinitė Jokšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 T10-96 Dėl projekto „Vaikų biblioartelė Skuode“ finansavimo Gintas Andriekus

Įtrauktas į darbotvarkę
37 T10-97 Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408774_T10-97_ar 408775_T10-97_sp 408776_T10-97_sp_p Paulius Poškys
Vilius Lukas

Įtrauktas į darbotvarkę
38 T10-98 Dėl viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408777_T10-98_ar 408778_T10-98_sp 408779_T10-98_sp_p Paulius Poškys
Virginijus Kiguolis

Įtrauktas į darbotvarkę
39 T10-99 Dėl viešosios įstaigos „Skuodo stomatologijos paslaugos“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408780_T10-99_ar 408781_T10-99_sp 408782_T10-99_sp_p Paulius Poškys

Įtrauktas į darbotvarkę
40 T10-100 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo Sima Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 T10-101 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-21 „Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo Sima Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 T10-102 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo autobusai“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 408799_T10-102_ar 408800_T10-102_sp 408801_T10-102_sp_p Vygintas Pitrėnas
Rimantas Pabrėža

Įtrauktas į darbotvarkę
43 T10-103 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Vygintas Pitrėnas
Stasys Gutautas

Įtrauktas į darbotvarkę
44 T10-104 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Vygintas Pitrėnas
Hubertas Valbasas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.