Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-02-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Petras Pušinskas

Priimtas
2 T10-23 Dėl Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo 361973_T10-23_ar 361974_T10-23_sp Vygintas Pitrėnas

Priimtas
3 Dėl pasiūlymo patikslinti Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos (I programos) gabių vaikų ir mokinių ugdymo, skatinimo ir rėmimo bei Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos (III programos) Motobolo, kaip unikalios sporto veiklos populiarinimas ir palaikymas priemones Petras Pušinskas

Nepriimtas
4 Dėl pasiūlymo patikslinti Skuodo rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto projekto Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programos (II programos) GMP rėmimo ir Medicinos prieinamumo paslaugų didinimo priemones 362074_T10-24_papildoma informacija Petras Pušinskas

Nepriimtas
5 Dėl pasiūlymo patikslinti Skuodo rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto projekto Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvumo programos (III programos) Religinių bendruomenių iniciatyvų dalinio finansavimą ir Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos (IV programos) Nepaskirstytų lėšų rezervą 362075_T10-24_papildoma informacija Petras Pušinskas

Nepriimtas
6 T10-24 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo 361975_T10-24_ar 361976_T10-24_sp 361977_T10-24_sp_p1 Nijolė Mackevičienė

Priimtas
7 T10-25 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo 361978_T10-25_ar 361979_T10-25_sp 361980_T10-25_sp_p1 361981_T10-25_pildoma informacija Nijolė Mackevičienė

Priimtas
8 T10-26 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T9-184 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų 1 priedo pakeitimo 361982_T10-26_ar 361983_T10-26_sp 361984_T10-26_sp_p1 361985_T10-26_sp_p1_lyginamasis Nijolė Mackevičienė

Priimtas
9 T10-27 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 361986_T10-27_ar 361987_T10-27_sp 361988_T10-27_sp_p1 361989_T10-27_sp_p1_1 Sima Jablonskienė

Priimtas
10 T10-28 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymo 361990_T10-28_ar 361991_T10-28_sp Birutė Gedrimienė

Priimtas
11 T10-29 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T9-186 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ 1.3.2 papunkčio pakeitimo 361992_T10-29_ar 361993_T10-29_sp Lijana Beinoraitė

Priimtas
12 T10-30 Dėl Kvalifikuotų specialistų motyvavimo ir skatinimo dirbti Skuodo rajono biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių steigėja yra Skuodo rajono savivaldybė, tvarkos aprašo patvirtinimo 361994_T10-30_ar 361995_T10-30_sp 361996_T10-30_sp_p1 Lijana Beinoraitė

Priimtas
13 T10-31 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 361997_T10-31_ar 361998_T10-31_sp 361999_T10-31_sp_p1 Kristina Nikartienė

Priimtas
14 T10-32 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierės Kristinos Nikartienės atleidimo iš pareigų 362000_T10-32_ar 362001_T10-32_sp Petras Pušinskas

Priimtas
15 T10-33 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo 362002_T10-33_ar 362003_T10-33_sp 362004_T10-33_sp_p1 Petras Pušinskas

Priimtas
16 T10-34 Dėl konkurso į Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigas paskelbimo 362005_T10-34_ar 362006_T10-34_sp Lijana Beinoraitė

Priimtas
17 T10-35 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 362007_T10-35_ar 362008_T10-35_sp 362009_T10-35_sp_p1 Mindaugas Perminas

Priimtas
18 T10-36 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo 362010_T10-36_ar 362011_T10-36_sp 362012_T10-36_sp_p1 Mindaugas Perminas

Priimtas
19 T10-37 Dėl Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo 362013_T10-37_ar 362014_T10-37_sp 362015_T10-37_papildoma informacija Rasa Noreikienė

Priimtas
20 T10-38 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Skuodo rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo 362016_T10-38_ar 362017_T10-38_sp 362018_T10-38_sp_p1 Vilija Žitkuvienė

Priimtas
21 T10-39 Dėl kvalifikuotų specialistų, turinčių teisę pretenduoti į išmokas, sąrašo patvirtinimo 362019_T10-39_ar 362020_T10-39_sp 362021_T10-39_papildoma informacija Aldona Jasienė

Priimtas
22 T10-40 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T9-224 „Dėl sutikimo dalyvauti įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ 2 punkto pakeitimo 362022_T10-40_ar 362023_T10-40_sp Aldona Jasienė

Priimtas
23 T10-41 Dėl projekto „Bibliotekos paslaugos tavo asmeniniam tobulėjimui“ finansavimo 362024_T10-41_ar 362025_T10-41-sp Gintas Andriekus

Priimtas
24 T10-42 Dėl Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo 362026_T10-42_ar 362027_T10-42_sp 362028_T10-42_sp_p1 Alina Anužienė

Priimtas
25 T10-43 Dėl UAB „Skuodo vandenys“ faktinių investicijų suderinimo 362029_T10-43_ar 362030_T10-43_sp 362031_T10-43_sp_p1 Vygintas Pitrėnas

Priimtas
26 T10-44 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo 362032_T10-44_ar 362033_T10-44_sp 362034_T10-44_sp_p1 Romualdas Rancas

Priimtas
27 T10-45 Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 362035_T10-45_ar 362036_T10-45_sp 362037_T10-45_sp_p1 Ramutė Perminienė

Priimtas
28 T10-46 Dėl Skuodo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 362038_T10-46_ar 362039_T10-46_sp 362040_T10-46_sp_p1 Ramutė Perminienė

Priimtas
29 T10-47 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo 362041_T10-47_ar 362042_T10-47_sp Ramutė Perminienė

Priimtas
30 T10-48 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, tvarkos aprašo patvirtinimo 362043_T10-48_ar 362044_T10-48_sp 362045_T10-48_sp_p1 Ramutė Perminienė

Priimtas
31 T10-49 Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto, perduodamo valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartis, tvarkos aprašo patvirtinimo 362046_T10-49_ar 362047_T10-49_sp 362048_T10-48_sp_p1 Ramutė Perminienė

Priimtas
32 T10-50 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą 362049_T10-50_ar 362050_T10-50_sp Ramutė Perminienė

Priimtas
33 T10-51 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T9-215 ,, Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių 10 punkto pakeitimo ir 2 priedo pripažinimo netekusiu galios 362051_T10-51_ar 362052_T10-51_sp Inga Jablonskė

Priimtas
34 T10-52 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 362053_T10-52_ar 362054_T10-52_sp 362055_T10-52_papildoma informacija Paulius Poškys

Priimtas
35 T10-53 Dėl audito atlikimo (patikslintas projektas) 362056_T10-53_ar_patikslintas 362057_T10-53_sp_patikslintas Petras Pušinskas

Priimtas
36 T10-54 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T9-3 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų 24 ir 37 punktų pakeitimo 362058_T10-54_ar 362059_T10-54_sp Sima Jablonskienė

Priimtas
37 T10-55 Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo 362060_T10-55_ar 362061_T10-55_sp 362062_T10-55_sp_p1 Rokas Rozga

Priimtas
38 T10-56 Dėl pritarimo projekto „Skuodo rajono Ylakių gimnazijos sporto salės modernizavimas“ rengimui ir finansavimui 362063_T10-56_ar 362064_T10-56_sp Vygintas Pitrėnas

Priimtas
Papildomi klausimai
39 Informacija, pranešimai 362065_1_informacinis pranešimas 362066_2_informacinis pranešimas 362067_3_informacinis pranešimas 362068_4_informacinis pranešimas 362069_5_informacinis pranešimas 362070_6_informacinis pranešimas_1 362071_6_informacinis pranešimas_2 362072_7_informacinis pranešimas Petras Pušinskas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.