Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Pirminė teisinė pagalba

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus, reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (toliau – Įstatymas).

Pirminės teisinės pagalbos teikimas.

Pirminė teisinė pagalba – įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Taip pat ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus  ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Skuodo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad asmenys, norintys gauti  nemokamą pirminę teisinę pagalbą, gali  kreiptis į adresu Vilniaus  g. 13, Skuodas, 209 kabinetas, tel. (8 440) 45555, el.p. lijana.beinoraite@skuodas.lt, darbo valandomis (pietų pertrauka 12.00-12.45) .

Konsultacijos teikiamos pateikus asmens dokumentą.

Pirminė teisinė pagalba yra teikiama asmenims, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą arba kurių faktinė gyvenamoji vieta yra Skuodo rajono savivaldybės teritorija.

Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto po kreipimosi. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pagalbą, pranešama apie priėmimo laiką, kuris yra  ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.
Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda, tačiau savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta.
Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba  pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija, arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba. Taip pat pirminė teisinė pagalba neteikiama  jei pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.teisinepagalba.lt

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, tuomet pareiškėjui padedama surašyti arba surašomas prašymas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo ir padedama užpildyti turto ir pajamų deklaracija. 

Antrinės teisinė pagalbos teikimas.

Antrinė teisinė pagalba –  tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, taip pat Jūsų interesų atstovavimas sprendžiant ginčą ne teisme. Tam, kad gauti antrinę teisinę pagalbą, pareiškėjai turi pateikti užpildytą metinę gyventojo ir turto pajamų deklaraciją antrinei teisinei pagalbai

Yra du antrinės teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, Jums bus teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė.

Įstatymo 12 straipsnyje yra nurodyta grupė asmenų, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Tai nukentėjusieji dėl nusikaltimų  atsiradusios žalos atlyginimo bylose, asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose ir kiti.

Jūsų turto ir pajamų lygį nustatys Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi metinėje pajamų ir turto deklaracijoje antrinei teisinei pagalbai gauti ir Jūsų prašyme pateiktus duomenis.

Įstatymo 11 straipsnyje numatytais atvejais  antrinė teisinė pagalba neteikiama.

Antrinė teisinė pagalba teikiama Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriuje, Vilties g. 10, (I a.),  92231 Klaipėda, tel. 8 700 00191,  el.paštas klaipedosskyrius@vgtpt.lt

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.teisinepagalba.lt.Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-02 16:50:27
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.