Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-05-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo 32238_05 31 Posedzio darbotvarke su minutėmis Levutė Staniuvienė

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl savivaldybės turto perdavimo (Nr. T10-144) Aišk. r. dėl turto perd...
Dėl turto perd..xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
3 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo Broniui Grušui (Nr. T10-145) 30558_30512_30505_30499_p...
05 14 Jadvygos aisškinam...
Levutė Staniuvienė

Priimtas
4 Dėl Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo Martai Monkevičienei (Nr. T10-146) 30562_30552_project.xml
05 14 Monkevičienė aisk...
Levutė Staniuvienė

Priimtas
5 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-27 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punkto pakeitimo (Nr. T10-147) 30755_30711_6 proc. tiksl...
30896_30881_30754_30656_6...
Birutė Dapšienė

Nepriimtas
6 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų patikslinimo (Nr. T10-148) 05.31. Biudžeto patiksli...
05.31. AR_ Biudžeto pati...
05.31. (biudzeto patiksl....
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
7 Dėl projekto rengimo ir finansavimo (Nr. T10-149) docPrasymas.pdf
31146_31088_TS del pritar...
31145_31133_31119_31089_a...
Dalia Sadauskienė

Priimtas
8 Dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo rajono Žebrokų kaime (Nr. T10-150) Žebroku-Aišk.xml
žebroku-žemaičiu g..pd...
Spr-Žebrokai.xml
Rita Kaupienė

Priimtas
9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T9-47 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 2.1. punkto pakeitimo (Nr. T10-151) 31195_31182_aiskin1Romas1...
31196_31184_sprend1Romas1...
31197_31185_priedas1Romas...
Romas Kasparas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl atstovų delegavimo į Skuodo vietos veiklos grupės valdymo organą (Nr. T10-152) docPRASYMAS.pdf
TS 2012-05-17 del atstovu...
31144_31086_aisk. rastas ...
Dalia Sadauskienė

Priimtas
11 Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitai (Nr. T10-153) 31100_31072_2011 m. veikl...
31141_Veiklos ataskaitos ...
31099_31064_Sprendimas1Zi...
31187_31063_ARaĆ…ļ£...
Zina Uždanavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasaros laikotarpiu (Nr. T10-154) 31176_31143_vasaros.d.l. ...
31175_31029_spr- darĆ…...
Romas Kasparas

Priimtas
13 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-155) aisk. r. spr. progr..xml
spr. progr. pr..xml
31389_spr. progr.1.xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
14 Dėl Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo (Nr. T10-156) aisk. r. spr. progr.2.xml
spr. progr.2.xml
spr. progr. pr.2.xml
Mindaugas Perminas

Priimtas
15 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-22 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ 1 punktu patvirtinto priedo patikslinimo (Nr. T10-157) 05.31. AR_ Paskolos saras...
05.31. Patikslintas pasko...
05.31. Paskolos saraso pa...
Nijolė Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2013 metų tarifų nustatymo (Nr. T10-158) 05.31. NTM.xml
05.31. AR_NTM.xml
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
17 Dėl vienkartinės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo bei Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialinės paramos skyrimo komisijų nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-159) aiškinamasis raštas 3.x...
tarybos sprendimas 2.xml
Tvarkos aprašo alt. vari...
Komisijų nuostatų alt. ...
tvarkos aprašas 3.xml
komisijų nuostatai 3.xml
T10-159 Patikslintas prie...
T10-159 Patikslintas prie...
T10-159 Patikslintas 1 pr...
Valerija Stanienė

Priimtas
18 Dėl esamų gatvių keitimo ir pavadinimų suteikimo Skuodo rajono gyvenamosiose vietovėse (Nr. T10-160) apuolės gatvė.pdf
ylakiu-barstyčiu g..pdf
gedrimu-barstyčiu g..pdf
Kapų g. Narvydžiai.pdf
ESAMU G-SPREND.xml
Gatviu pavad keim-AIŠKIN...
Rita Kaupienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Skuodo miesto ir Skuodo rajono Gurstiškės kaimo Statybininkų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. T10-161) spren-Statybinink.xml
Gurst-Statybininku g..pdf
Skuod-Statybininku g..pdf
AIŠKINAM-STATYB.xml
Rita Kaupienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, VAIKŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE BEI GRUPĖSE 2012–2013 MOKSLO METAIS NUSTATYMO (Nr. T10-162) kompl. sprend.1.xml
31299_31268_28056_spr.pri...
31300_31270_28055_kompl i...
31298_31269_kompl. aiĆ...
Romas Kasparas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl turto perdavimo Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui (Nr. T10-163) _Aiskinam1.xml
_Spr. proj.1.xml
doc00539220120517112240.p...
Ramutė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl turto likvidavimo (Nr. T10-164) PICT0139.JPG
PICT0142.JPG
SCX-3200_20120518_1021050...
31285__Aiskinam.11.xml
31337_31307_Sprendim11.xm...
Ramutė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl vietinių kelių, (gatvių) priežiūros ir remonto 2012 metų sąrašo tvirtinimo (Nr. T10-165) LAKD įsakymas ir rastas....
Vietiniu_keliu_rem_saraso...
Vietiniu_keliu_saraso_tvi...
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
24 Dėl projekto rengimo ir finansavimo (Nr. T10-166) Aisk.rastas 2012-05-18.xm...
2012-05-18 TS.xml
Dalia Sadauskienė

Priimtas
25 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (Nr. T10-167) 05 21 Finasinis aiskinama...
05 21 Finasinis sprendimo...
05 21 Skuodo šiluma prie...
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
26 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-168) 05 21 Aiskinamasis rastas...
05 21 Sprendimo projektas...
05 21 PATAISYTAS PRIEDAS ...
05 21 priedas 21.PDF
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
27 Dėl leidimo pratęsti kredito linijos sutartį (Nr. T10-169) 05.31. Kredito linija (UA...
05.31. AR_Kredito linija_...
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
28 Dėl Skuodo rajono daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrojo naudojimo objektų naudojimo taisyklių tvirtinimo (Nr. T10-170) 31666_aiskinamasis.xml
lydrastis.xml
priedas.xml
Ramutė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T9-179 patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių 2.3 punkto pakeitimo (Nr. T10-171) aisk. 2.31.xml
sprend. 2.31.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo Mosėdžio seniūnijos bendruomenei (Nr. T10-172) aiskinam.xml
project.xml
doc00584620120525112644.p...
Ramutė Perminienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties 2012-05-17 raštas Nr. R3-12 „Dėl Skuodo GMP stoties finansavimo“. Pranėšėja – Dalia Mažeikienė. 32253_05 31 Posedzio darbotvarke su minutėmis Dalia Mažeikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Informacija apie Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-23 „Dėl programos „Viešųjų paslaugų verslui teikimas ir verslumo skatinimas Skuodo rajone“ tvirtinimo“ vykdymą. Pranėšėja – Gražinitė Jokšienė. 32254_Viesuju paslaugu verslui teikimas ir verslumo skatinimas Skuodo rajone Gražinitė Jokšienė

Priimtas
33 Informacija apie Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T9-24 „Dėl programos „Pedagogų mokymo konsultavimo ir kvalifikacijos kėlimo 2011 metų programa“ tvirtinimo“ vykdymą. Pranėšėja – Gražinitė Jokšienė. 32255_Pedagogu mokymo, konsultavimo ir kvalifikacijos kelimo 2011 metu programos ataskaita Gražinitė Jokšienė

Priimtas
34 Informacija, pranešimai. Levutė Staniuvienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.