Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-09-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Stasys Vainoras

Priimtas
2 Nr. T10-183. Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. T10-183) ____project8 komisija AR1...
_Vertinimo komisija11109 ...
Stasys Vainoras

Priimtas
3 Nr. T10-184. Dėl Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premijos skyrimo komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-184) _komisijos nuostatu aiski...
_komisijos nuostatu spend...
_T10-184 PATIKSLINTAS Pri...
Gintarė Sakalauskienė

Priimtas
4 Nr. T10-185. Dėl Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premijos skyrimo komisijos sudarymo patvirtinimo (Nr. T10-185) _komisijos sudarymo aiski...
_T10-185 II PATIKSLINTAS ...
Gintarė Sakalauskienė

Priimtas
5 Nr. T10-186. Dėl projekto „Skuodo rajono Notėnų ir Daukšių kaimų gyvenamosios aplinkos gerinimas“ rengimo ir finansavimo (Nr. T10-186) _TS_3.xml
_A.R.-3.xml
Kazys Viršilas

Priimtas
6 Nr. T10-187. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T9-118 „Dėl pritarimo projektams“ 2 ir 3 punktų pakeitimo (Nr. T10-187) _Sprendimas.xml
_A.R..xml
Kazys Viršilas

Priimtas
7 Nr. T10-188. Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės 2013 metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų rezervo (Nr. T10-188) _____projectAR_MK11.xml
___project_MK_11.xml
Ona Malūkienė

Priimtas
8 Nr. T10-189. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T9-7 „Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-189) _T10-189 PATIKSLINTAS ais...
_T10-189 PATIKSLINTAS spr...
Lijana Beinoraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Nr. T10-190. Dėl Skuodo savivaldybės valdybos 2001 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 4 „Dėl viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų įregistravimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-190) _Aiškinamasis 2 dėl pri...
_Sprendimas 2 dėl pripa...
Lijana Beinoraitė

Priimtas
10 Nr. T10-191. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-191) ____projectreklAR11.xml
_T10-191 II PATIKSLINTAS ...
_T10-191 PATIKSLINTAS pri...
Ona Malūkienė

Priimtas
11 Nr. T10-192. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto išlaidų patikslinimo (Nr. T10-192) _project11Mal1.xml
_ARbiudzetas1Mal1.xml
_T10-192 Priedas.xls
Ona Malūkienė

Priimtas
12 Nr. T10-193. Dėl pritarimo projektui „Skuodo vaikų lopšelio darželio pastato atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas“ ir finansavimo (Nr. T10-193) _2013-09-12 TS.xml
_____2013-09-12-2 AR.xml
Kazys Viršilas

Priimtas
13 Nr. T10-194. Dėl pritarimo projektui „Mosėdžio seniūnijos pastato atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas“ ir finansavimo (Nr. T10-194) ___2013-09-12 TS3Dalia.xm...
_2013-09-122.xml
Kazys Viršilas

Priimtas
14 Nr. T10-195. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-235 „Dėl pritarimo Skuodo rajono Ylakių gimnazijos projektui“ papildymo (Nr. T10-195) _2013-09-12 galutinis.xml
_2013-09-12-1-1.xml
Kazys Viršilas

Priimtas
15 Nr. T10-196. Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2013-2014 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse bei grupėse nustatymo (Nr. T10-196) _kompl ir mok sk 2013-09-...
___project-2.xml
_____project-1.xml
_project-aiĆ…ļ£¼k-1...
Romas Kasparas

Priimtas
16 Nr. T10-197. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T9-104 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo Skuodo rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“ 1.2 punkto pakeitimo (Nr. T10-197) _IMG.pdf
___project- Mos g. sprend...
_Mos1.xml
Birutė Gedrimienė

Priimtas
17 Nr. T10-198. Dėl Skuodo miesto Žemaičių gatvės pavadinimo geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. T10-198) _Žemaičių g. planas.pd...
_ZEMAICIU-AISKINAMASIS.xm...
_ZEMAICIU-SPR.xml
Rita Kaupienė

Priimtas
18 Nr. T10-199. Dėl pritarimo projektui „Skuodo rajono Ylakių seniūnijos katilinės rekonstravimas biokurui naudoti“ ir finansavimo (Nr. T10-199) _2013-09-13 TS.xml
_2013-09-13 AR1Ylakiai.xm...
Kazys Viršilas

Priimtas
19 Nr. T10-200. Dėl pritarimo projektui „Skuodo rajono savivaldybės administracinio pastato atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas“ ir finansavimo (Nr. T10-200) _2013-09-13 TS.xml
_2013-09-13-1.xml
Kazys Viršilas

Priimtas
20 Nr. T10-201. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-237 „Dėl pritarimo Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos projektui“ papildymo (Nr. T10-201) _2013-09-13 TS ŠACIU PAP...
_2013-09-13 AR Šaciu pap...
Kazys Viršilas

Priimtas
21 Nr. T10-202. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T9-236 „Dėl pritarimo Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos projektui“ papildymo (Nr. T10-202) _2013-09-13 TS papildymas...
_2013-09-13 AR mosedzio p...
Kazys Viršilas

Priimtas
22 Nr. T10-203. Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašo papildymo (Nr. T10-203) _NpSŽ Aiškinamasis.xml
_T10-203 PATIKSLINTAS spr...
Rita Kaupienė

Priimtas
23 Nr. T10-204. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Skuodo mieste (Nr. T10-204) _AIŠKIN-GATV SKUODO M.xm...
_Pievu 2 ji.pdf
_T10-204 PATIKSLINTAS spr...
Rita Kaupienė

Priimtas
24 Nr. T10-206. Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo Skuodo rajono Skuodo seniūnijos gyvenamosiose vietovėse (Nr. T10-206) _SV4-98.pdf
_D. Rūšupiu k. gatvė.p...
_Statybininku g..pdf
_Lauko skg..pdf
_NAUJ G-AISKINAMASIS.xml
_Skuodo sen nauj gatvSPR....
Rita Kaupienė

Priimtas
25 nr. T10-207. Dėl pritarimo projektui „Ylakių bendruomenės žmonių verslumo skatinimas“ ir finansavimo (Nr. T10-207) _T10-207 II PATIKSLINTAS....
_T10-207 PATIKSLINTAS Spr...
Kazys Viršilas

Priimtas
26 Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2013 m. rugsėjo 20 d. raštas Nr. (4.1.14.)-R2-1729 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis“ 77500_Skuodo savivaldybes patikejimo teise  Valstybės valdomo turto ataskaita Ramutė Perminienė

Priimtas
27 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. rugsėjo 5 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-100 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010-08-19 sprendimo Nr. T9-146 2 punktu patvirtintų išorinės reklamos įrengimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių panaikinimo“ 77501_Teikimas Nr. TR-100 Stasys Vainoras

Priimtas
28 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. rugsėjo 5 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-101 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013-07-30 įsakymu Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiu galios“ patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių 14.2 ir 14.4 punktų įgyvendinimo“ Stasys Vainoras

Priimtas
29 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013 m. rugsėjo 11 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-114 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019 patvirtinto priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaiga bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punkto vykdymo“ 77503_Reikalavimas Nr. TR-114 Stasys Vainoras

Priimtas
30 Skuodo meno mokyklos 2013-09-18 raštas Nr. V6-124 „Dėl mokyklos aplinkos lėšų“ 77504_Del mokyklos aplinkos lesu Stasys Vainoras

Priimtas
31 Bendruomenės „Skuodo senjorai“ 2013 m. rugsėjo 19 d. prašymas „Dėl meno vadovo skyrimo“ Stasys Vainoras

Priimtas
32 Informacija, pranešimai. Stasys Vainoras

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.