Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Finansų skyrius

Adresas Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440) 45 554, faks. (8 440) 45 554

Savaitės dienos Darbo laikas
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.
penktadieniais 8.00 – 15.45 val.
* pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus funkcijos

1. Organizuoja savivaldybės biudžeto projekto rengimą bei patvirtinto biudžeto vykdymą, finansuoja savivaldybės biudžete nustatytas programas, priemones ir išlaidas;

2. Teikia Finansų ministerijai Savivaldybės patvirtintą biudžetą pagal Finansų ministro nustatytą tvarką ir formas;

3. Sudaro metų ketvirčiais paskirstytą savivaldybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo planą (išlaidų sąrašą), vadovaujantis patvirtintu biudžetu, pajamų paskirstymu ketvirčiais bei patvirtintomis programų sąmatomis;

4. Veda savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą, rengia savivaldybės biudžeto įvykdymo bei finansines ataskaitas;

5. Teikia nustatytais terminais Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją apie biudžeto pajamas tiesiogiai į savivaldybės biudžeto surenkamąsias sąskaitas;

6. Rengia ataskaitas apie valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės deleguotoms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir kitų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą bei teikia atitinkamoms valstybės institucijoms;

7. Rengia ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį;

8. Teikia metodinę pagalbą viešojo sektoriaus subjektams finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir teikimo į Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) klausimais;

9. Atlieka biudžeto pajamų plano ir asignavimų plano vykdymo analizę, nagrinėja klausimus dėl netekusių paskirties biudžeto asignavimų perskirstymo, nagrinėja asignavimų valdytojų klausimus dėl lėšų perkėlimo iš vieno ketvirčio į kitą ketvirtį, dėl asignavimų perskirstymo tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių, nagrinėja prašymus dėl papildomo lėšų poreikio, teikia išvadas ir pasiūlymus šiais klausimais administracijos direktoriui;

10. Teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus papildomoms savivaldybės biudžeto lėšoms skirstyti;

11. Rengia sprendimų projektus dėl biudžeto patikslinimo;

12. Rengia įsakymų projektus dėl lėšų skyrimo iš administracijos direktoriaus rezervo, iš savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų bei asignavimų, skirtų mokykliniams autobusams remontuoti;

13. Rengia sprendimų, įsakymų projektus dėl tvarkų, aprašų tvirtinimo biudžeto asignavimų planavimo, naudojimo klausimais;

14. Rengia sprendimų projektus dėl nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio tarifų bei mokesčių lengvatų nustatymo;

15. Rengia sprendimų projektus dėl vietinių rinkliavų nustatymo, vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, lengvatų nustatymo;

16. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus mokesčių lengvatų teikimo klausimais, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, rengia sprendimų projektus dėl mokesčių lengvatų suteikimo;

17. Planuoja Savivaldybės paskolų poreikį, tvarko paskolų ir garantijų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą, teikia ataskaitas Finansų ministerijai;

18. Rengia sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo ir garantijų suteikimo;

19. Rengia technines specifikacijas paskolų viešiesiems pirkimams atlikti;

 20. Teikia metodinę pagalbą visoms savivaldybės biudžeto finansuojamoms įstaigoms išlaidų sąmatų projektų, išlaidų sąmatų sudarymo bei buhalterinės apskaitos klausimais;

21. Pagal kompetenciją teikia informaciją ir bendradarbiauja su auditą atliekančiomis institucijomis;

22. Rengia finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia Finansų ministerijai bei administracijos direktoriui;

23. Vykdo specialią valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programą;

24. Tvarko skyriaus archyvinius dokumentus;

25. Savivaldybės internetiniame puslapyje skelbia informaciją biudžeto, finansinių įsipareigojimų, ataskaitų klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

26. Vykdo kitas teisės aktų, Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus pavestas funkcijas.

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-06-08 09:10:02
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.