Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-03-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Stasys Vainoras

Priimtas
2 Nr. T10-33. Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Kristinai Nikartienei (Nr. T10-33) _KontrolierĆ„ā€”1...
_project11ARKN11pak1.xml
Stasys Vainoras

Priimtas
3 Nr. T10-34. Dėl Skuodo globos ir socialinės priežiūros centro direktoriaus veiklos 2013 metų ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-34) _project(TEKL3).xml
_project(Tekl.)-1.xml
_project(Tekl2).xml
Valerija Stanienė
Teklė Staniuvienė

Priimtas
4 Nr. T10-35. Dėl viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro pedagogų mokymo, konsultavimo ir kvalifikacijos kėlimo 2014 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-35) _Sprendimo_projektas.xml
_Aiskinamasisrastas-11AP....
_Sprendimoprojektopriedas...
Asta Pakulytė
Gražinitė Jokšienė

Priimtas
5 Nr. T10-36. Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus veiklos 2013 metų ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-36) _project(R11)-1.xml
_project(R12).xml
_project(R13)-1.xml
Valerija Stanienė
Rūta Razmienė

Priimtas
6 Nr. T10-37. Dėl viešosios įstaigos Skuodo informacijos centro programos „Viešųjų paslaugų verslui teikimas ir verslumo skatinimas Skuodo rajone“ tvirtinimo (Nr. T10-37) _Sprendimo_projektas.xml
_Askinamasisrastasverslo-...
_PRIEDAS_VERSLO.xml
Asta Pakulytė
Gražinitė Jokšienė

Priimtas
7 Nr. T10-38. Dėl viešosios įstaigos Ylakių globos namų direktoriaus veiklos 2013 metų ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-38) _Yl. ataskaita.xml
_Yl.T.sprend.1.xml
_Yl.aisk.rastas.xml
Valerija Stanienė
Aušra Malūkienė

Priimtas
8 Nr. T10-39. Dėl Skuodo rajono Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus veiklos 2013 metų ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-39) _Barst 2sprend.xml
_Barst. aisk. rastas.xml
_Barst. ataskaita3.xml
Valerija Stanienė
Renata Gutautaitė

Priimtas
9 Nr. T10-40. Dėl Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-40) _MINDUAGAS SPRproject2-11...
_Mindaugas ARproject1-11....
_Mindaugas dydžproject3-...
_Mindaugas metodikproject...
_Mindaugas_Nuostproject4-...
Mindaugas Perminas

Priimtas
10 Nr. T10-41. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-41) _2014_metų_veiklos_pro...
_aišk rašt.xml
_sprend.xml
Viliutė Jautakienė

Priimtas
11 Nr. T10-42. Dėl Skuodo rajono savivaldybės socialinių paslaugų 2014 metų plano tvirtinimo (Nr. T10-42) _PATAISYTAS Sprendimo pro...
_03 05 IV PATAISYTASPRIED...
_03 05 PATIKSLINTAS Aiski...
Jadvyga Kažienė
Julijana Škimelienė

Priimtas
12 Nr. T10-43. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Barstyčių seniūnijos 2014 m. veiklos programos patvirtinimo (Nr. T10-43) _Barstyčių veiklos prog...
_Barstyčių_aišk.rašt....
_Barstyčių_proj._sprend...
Gintautas Čičirka

Priimtas
13 Nr. T10-44. Dėl pritarimo rengti techninį projektą „Liepto dviračių ir pėsčiųjų eismui per Luobos upę statyba Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Knežės kaime“ (Nr. T10-44) _DÄ—lpritarimotsprendi...
_Aiskinamasisrastas(liept...
Romualdas Rancas

Nepriimtas
14 Nr. T10-45. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Skuodo rajono policijos komisariato prevencinės programos „Nebūkime abejingi, gyvenkime saugiau 2014“ tvirtinimo (Nr. T10-45) _SPpriedas.xml
_SP.xml
_AR.xml
Asta Pakulytė
Vidmantas Antanavičius

Priimtas
15 Nr. T10-46. Dėl Skuodo rajono savivaldybės melioracijos darbų 2014 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-46) _mel pried2.xml
_14melpriedas-1.xml
_14melsprend.xml
_tais2014melaiskinamasis....
Rimvydas Daukšas

Priimtas
16 Nr. T10-47. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Lenkimų seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-47) _Aiskinamasis rastas.xml
_03 10 Priedas.xml
_03 10 Sprendimo projekta...
Rimantas Mikšta

Priimtas
17 Nr. T10-48. Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio plėtros 2014 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-48) _sprendpiek.xml
_aiskrastaspiek2.xml
_priedaspiek-21.xml
Rimvydas Daukšas

Priimtas
18 Nr. T10-49. Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2014-2015 mokslo metų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse bei grupėse nustatymo (Nr. T10-49) _2014-2015 komplektai.xls
_2014-15komplpriedas1.xml
_kompl.sprend.proj1.xml
_kompl.aišk.raštas1...
Romas Kasparas

Priimtas
19 Nr. T10-50. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Notėnų seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-50) _project(aiškinamasis ra...
_project(priedas) (patais...
_project(sprendimo)(patai...
Arvydas Mačiukas

Priimtas
20 Nr. T10-51. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T9-202 patvirtintų Skuodo globos ir socialinės priežiūros centro nuostatų 16.1 papunkčio pakeitimo ir 16 punkto papildymo 16.5 papunkčiu (Nr. T10-51) _nuostatų aisk.rastas.xm...
_nuostatų sprendimas.xml
Valerija Stanienė
Teklė Staniuvienė

Priimtas
21 Nr. T10-52. Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2014 metams skirtų mokinio krepšelio 7 procentų lėšų paskirstymo (Nr. T10-52) _03.27.6proc.MK1(1).xml
_03.27.6proc.MK1.xml
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
22 Nr. T10-53. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Šačių seniūnijos 2014 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. T10-53) _2014m.programa-1.doc
_Aiškinamasis raštas.do...
_project(37)1Šatės.xml
Antanas Raudonis

Priimtas
23 Nr. T10-54. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos veiklos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-54) _2013 Tar atask sprTAIS.x...
_2013 Tar atask aisk rast...
_2013 TARYBOS ATASK GALUT...
Stasys Vainoras

Priimtas
24 Nr. T10-55. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos veiklos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-55) _03 25 T10-55 PRIEDAS.xml
_03 26 T10-55 Sprendimo p...
_03 26 aISKINAMASIS RASTA...
Bronislovas Stasiulis

Priimtas
25 Nr. T10-56. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-56) _project1.xml
_project2.xml
_sprendimoproject1.xml
Augenijus Zabitis

Priimtas
26 Nr. T10-57. Dėl pritarimo projektui „Skuodo Bartuvos progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“ ir dalinio finansavimo (Nr. T10-57) _ŠMM raštas.pdf
_AiskinamasisrastasStadio...
_Sprendimasdėlstadiono.x...
Romualdas Rancas

Priimtas
27 Nr. T10-58. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-58) _2013 Etikos aisk rastas....
_2013 Etikos atask TAIS.x...
_2013 Etikos atask sprend...
Stasys Gutautas

Priimtas
28 Nr. T10-59. Dėl vienkartinės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-59) _aiskin.rastasvienkartnei...
_buit.tyr. vienkart..xml
_prasymas vienkart..xml
_sprend.dėl vienkartinė...
_vienkatines socparamos a...
Valerija Stanienė

Priimtas
29 Nr. T10-60. Dėl Skuodo pradinės mokyklos ir Skuodo Bartuvos progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo (Nr. T10-60) _sprendimas.xml
_Sąlygųaprašas geras.x...
_arastasgeras.xml
Romas Kasparas

Priimtas
30 Nr. T10-61. Dėl Skuodo rajono savivaldybės turizmo plėtros 2014 metų programos tvirtinimo (Nr. T10-61) _Aiskinamasisrastas1KT1-2...
_Priedas1KT(1).xml
_Sprendimas1KT1(1).xml
Gintas Andriekus

Priimtas
31 Nr. T10-62. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-62) _Dėl Skuodo rajono saviv...
_Skuodo rajono savivaldyb...
_Sprendimo aiškinamasis ...
Vytautas Gudauskas

Priimtas
32 Nr. T10-63. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Aleksandrijos seniūnijos 2014 metų veiklos programos tvirtinimo (Nr. T10-63) _Sprendimoproject(18)1AL ...
_AiĆ…ļ£¼kinamasisra...
_2014m.programosproject(1...
Edmundas Bertulis

Priimtas
33 Nr. T10-64. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnijos veiklos 2014 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-64) _VEIKLOSPROGRAMOS-projekt...
_project1-aiĆ…Ākin...
_project2-sprendimas11Mie...
Algimantas Šideikis

Priimtas
34 Nr. T10-65. Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T9-21 „Dėl ilgalaikės paskolos – kredito linijos ėmimo“ 1 punktu patvirtinto priedo papildymo (Nr. T10-65) _03.27. Kredito linija_s...
_03.27.ARKreditolinija1.x...
_03.27.Kreditolinija1(1)....
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
35 Nr. T10-66. Dėl Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo (Nr. T10-66) _AiÅkinamasis-11Ramut...
_Sprendimas1.xml
_Taisyklės.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
36 Nr. T10-67. Dėl seniūnijų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2014 metų lėšų paskirstymo (Nr. T10-67) _03_19_Aiskinamasis_rasta...
_03_19_Sprendimo_projekta...
_T10-67 PATIKSLINTAS prie...
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
37 Nr. T10-68. Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero veiklos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-68) _sprendimas-Mero ataskait...
_Aišk. raštas-Mero atas...
_priedas-Mero ataskaita.x...
Stasys Vainoras

Priimtas
38 Informacija, pranešimai.

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.