Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-04-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. 28919_04 26 Posedzio darbotvarke tarybos nariams Levutė Staniuvienė

Priimtas
2 Dėl Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-89) sprendimas.xml
aisk_r.xml
27105_25871_sprend_pr11.x...
Romas Kasparas

Priimtas
3 Dėl Skuodo vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-90) aisk_r.xml
sprendimas.xml
sprend_pr.xml
Romas Kasparas

Priimtas
4 Dėl Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-91) sprendimas.xml
27133_26414_aisk_r1Romas1...
27134_26417_sprend_pr1Rom...
Romas Kasparas

Priimtas
5 Dėl Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-92) aisk_r.xml
sprendimas.xml
26420_sprend_pr1.xml
Romas Kasparas

Priimtas
6 Dėl Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-93) aisk_r.xml
sprendimas.xml
26425_sprend_pr1.xml
Romas Kasparas

Priimtas
7 Dėl Skuodo rajono Daukšių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-94) sprendimas.xml
27144_26443_aisk_r1_Romas...
27145_26445_sprend_pr1Rom...
Romas Kasparas

Priimtas
8 Dėl Skuodo rajono Pašilės pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-95) aisk_r.xml
sprendimas.xml
sprend_pr.xml
Romas Kasparas

Priimtas
9 Dėl Skuodo pradinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-96) aisk_r.xml
sprendimas.xml
sprend_pr.xml
Romas Kasparas

Priimtas
10 Dėl Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-97) aisk_r.xml
sprendimas.xml
sprend_pr.xml
Romas Kasparas

Priimtas
11 Dėl Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-98) A rastas maitinimas.xml
Sprendimas maitinimas.xml
T10-98 PATIKSLINTAS PRIED...
Romas Kasparas

Priimtas
12 Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-99) sprendimas.xml
27164_27091_aisk_r11.xml
27165_27089_sprend_pr2Å...
Romas Kasparas

Priimtas
13 Dėl Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-100) sprendimas.xml
27167_27101_aisk_r1Ylakia...
27168_27103_sprend_pr1Yla...
Romas Kasparas

Priimtas
14 Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Bronislovo Stasiulio kasmetinių atostogų (Nr. T10-101) Sprend aiskin rastas dire...
IMG_0001.pdf
Sprend proj direkt kasm a...
Levutė Staniuvienė

Priimtas
15 Dėl Skuodo vaikų lopšelio darželio naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-102) 27318_27190_27179_27140_s...
A rastas nuostatai 2.xml
T10-102 nuostatai pataisy...
Aušra Budrikienė

Priimtas
16 Dėl Skuodo meno mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-103) sprendimas.xml
sprend_pr.xml
aisk_r.xml
27411_27398_sprend_pr.xml
27398_sprend_pr1 meno mok...
Romas Kasparas

Priimtas
17 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“ DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T10-104) Vandenys Aiskinamasis ras...
Vandenys Sprendimo projek...
vandenys priedas project1...
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
18 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SKUODO AUTOBUSŲ STOTIS DIREKTORIAUS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T10-105) Pataisytas priedas autob ...
pataisytas veiklos autob ...
pataisytas veiklos_Autob ...
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
19 Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio plėtros 2012 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-106) spren zemes ukio pletros ...
taisyti ald 03 16 ais ras...
taisyti ald spr pried 03-...
Rimvydas Daukšas

Priimtas
20 Dėl kreipimosi socialinei paramai ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-107) Paramos mokiniams aiškin...
Paramos mokiniams sprendi...
Paramos mokiniams Tvarka ...
Marytė Stoncelienė

Priimtas
21 Dėl Skuodo rajono Barstyčių vidurinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-108) aisk_r.xml
27751_27617_sprend_pr1_Ba...
sprend_barst.xml
Romas Kasparas

Priimtas
22 Dėl Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-109) aisk_r.xml
27760_27620_sprend_pr1Sat...
sprend_sates.xml
Romas Kasparas

Priimtas
23 Dėl Skuodo rajono Notėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-110) aisk_r.xml
sprendimas.xml
sprend_pr.xml
27763_27630_sprend_pr1_No...
27630_sprend_pr1 Notėnai...
Romas Kasparas

Priimtas
24 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-111) aisk_r.xml
sprend_Mosedis_g.xml
27814_27636_sprend_pr1Mos...
Romas Kasparas

Priimtas
25 Dėl Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio darželio direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-112) aisk_r.xml
sprend_Mosedis_d.xml
27882_27639_sprend_pr1_Mo...
Romas Kasparas

Priimtas
26 Dėl Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Nr. T10-113) aisk_r.xml
sprend_PPT.xml
27903_27642_sprend_pr1PPT...
Romas Kasparas

Priimtas
27 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SKUODO AUTOBUSŲ STOTIES 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. T10-114) fin atsk autob priedas.PD...
fin atsk autob Aiskinamsi...
fin aut Sprendimo projekt...
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
28 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“ 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. T10-115) fin vandenys priedas.PDF
fin vandenys Aiskinamsis ...
fin vandenys Sprendimo pr...
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
29 Dėl savivaldybės mokyklų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėsė ir grupėse 2012–2013 mokslo metais nustatymo (Nr. T10-116) birutes sprend. proj11.xm...
kompl ir mok sk.(1).xls
spr.priedas(1).xls
aisk.rastas.- kompl1.xml
Romas Kasparas

Nepriimtas
30 DĖL 2012 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SENIŪNIJOMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI (Nr. T10-117) 04 17 keliai Aiskinamasis...
04 17 keliai Sprendimo pr...
04 17 Keliai priedas.xls
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
31 Dėl Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-118) 27513_aiskinamsis-1.xml
27514_ataskaita.xml
27534_27515_sprendimas1.x...
Alfonsas Lenkis

Priimtas
32 Dėl dalyvavimo projekte partnerio teisėmis ir projekto dalies finansavimo (Nr. T10-119) 27841_27605_2012-04-16 AR...
docPRASYMAS.pdf
27840_27563_2012-04-16 sp...
Dalia Sadauskienė

Priimtas
33 Dėl pritarimo projektui „Skouda boužės juomarks – krašto savitumo atspindys“ ir finansavimo (Nr. T10-120) Sprendimas_3.xml
A.r.3.xml
Kazys Viršilas

Priimtas
34 Dėl negyvenamosios patalpos perdavimo Vižančių kaimo bendruomenei (Nr. T10-121) 27795_27707_aiĆ…ļ£¼...
27528_Sprendimas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
35 Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Ylakių globos namams (Nr. T10-122) Sprendimas.xml
28071_AiÅkinamasis.xm...
Ramutė Perminienė

Priimtas
36 Dėl pritarimo dalyvauti projekte partnerio teisėmis (Nr. T10-123) Sprendimas_globos3.xml
A.r_globos_3.xml
Kazys Viršilas

Priimtas
37 Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto išlaidų patikslinimo (Nr. T10-124) 04.26. AR_ išlaidų pati...
04.26. Biudžeto patiksli...
04.26. (biudzeto patiksl....
Ona Malūkienė

Priimtas
38 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T9-178 patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 36 punkto pakeitimo (Nr. T10-125) 28303_28274_Aiskinamasis1...
28304_28275_Sprendimas1.x...
Ramutė Perminienė

Nepriimtas
39 DĖL SKUODO RAJONO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PREVENCIJOS IR KOTROLĖS 2012–2015 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. T10-126) 04 17 Pataisytas priedas ...
04 17 kig Sprendimo proje...
04 19 pataisytas Aiskinam...
Virginijus Kiguolis

Priimtas
40 DĖL PRITARIMO SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2011 METŲ ATASKAITAI (Nr. T10-127) 04 17 papildomas priedas....
Aiskinamsis rastasproject...
04 18 pataisytas daktaras...
28062_Sprendimo projektas...
Virginijus Kiguolis

Priimtas
41 DĖL SKUODO RAJONO LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS BEI SVEIKATOS PALAIKYMO IR STIPRINIMO 2012–2014 METŲ PROGRAMOS IR PROGRAMOS VYKDYMO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T10-128) Aiskinamsis rastas Virgis...
PriedasVirgis111.xml
priedas2 Virgis111.xml
28151_Sprendimo projektas...
Virginijus Kiguolis

Priimtas
42 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „YLAKIŲ AMATŲ CENTRO VEIKLOS VYSTYMAS BEI PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS“ IR FINANSAVIMO (Nr. T10-129) 04 19 AMATAI Aiskinamasis...
04 19 _amatai_Sprendimas1...
Kazys Viršilas

Priimtas
43 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu NR. T9-179 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių papildymo 2.6 punktu (Nr. T10-130) 28289_28260_Aiskinamasis1...
1 patikslintas variantas....
Ramutė Perminienė

Priimtas
44 DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T10-131) strateginis Aiskinamasis ...
T10-131 PATIKLINTAS Spren...
T10-131 II PATIKSLINTAS P...
Kazys Viršilas

Priimtas
45 Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Skuodo rajono kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-132) NTŽPL-AIŠKIN.xml
ntžpl-APRAŠAS.xml
Sprendimas NTŽPL.xml
Rita Kaupienė

Priimtas
46 Dėl pritarimo Mosėdžio gimnazijos projektui „Judėjimas ir plaukimas – fiziškai aktyvios ir sveikos kartos ugdymas“ ir finansavimo (Nr. T10-133) aiskinamasis_rastas_.xml
sprendimo_projektas.xml
Kazys Viršilas

Priimtas
47 DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ BEI DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. T10-134) Aiškinamasis raštas.xml
Sprendimo projektas.xml
Levutė Staniuvienė
Bronislovas Stasiulis

Priimtas
48 dėl pritarimo Mosėdžio seniūnijos bendruomenės projektui (Nr. T10-135) Aišk. raštas-DĖL PRITA...
Sprendimas-DĖL PRITARIMO...
Kazys Viršilas

Priimtas
49 Dėl pritarimo projektui „Katalikiškų tradicijų puoselėjimas Šatėse“ ir finansavimo (Nr. T10-136) T10-136 Patikslintas spre...
T10-136 Patikslintas aisk...
Kazys Viršilas

Priimtas
50 Dėl pritarimo projektui „Judėjimo abėcėlė - aukime sveiki“ ir finansavimo (Nr. T10-137) T10-137 Patikslinintas ai...
T10-137 Patikslintas spre...
Kazys Viršilas

Priimtas
51 Dėl pritarimo Ylakių gimnazijos projektui „Judėjimas ir plaukimas - fiziškai aktyvios ir sveikos kartos ugdymas“ ir finansavimo (Nr. T10-138) sprendimo_projektas_ylaki...
28370_28347_28340_28333_a...
Kazys Viršilas

Priimtas
52 Dėl pritarimo Skuodo rajono savivaldybės, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai (Nr. T10-139) projectpritarimas1Ona1.xm...
(AR_ataskaitos).xml
project(priedas1).xml
project(priedas2_taisyta)...
Ona Malūkienė

Priimtas
53 Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo (Nr. T10-140) ketvirtadienisproject(Nef...
28423_28420_2767_project ...
Ona Malūkienė

Priimtas
54 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KATALIKIŠKŲ TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS YLAKIUOSE“ (Nr. T10-141) T10-141 Patikslintas aisk...
T10-141 patiskslintas Spr...
Kazys Viršilas

Priimtas
55 dėl skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. T10-142) Sprendimas–DĖL SKUODO ...
Aišk. raštas2-DĖL SKUO...
Alina Beniušienė

Priimtas
56 Dėl pritarimo Skuodo rajono Vižančių kaimo bendruomenės projektui (Nr. T10-143) 28767_28762_project(AR 04...
28770_28763_project(0423)...
AR (alternatyvus).xml
sprnedimas(alternatyvus)....
sprendimas(patikslintas)....
AR (patikslintas).xml
Kazys Viršilas

Priimtas
57 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 2 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-75 „Dėl vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 5 punkto įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 3 ir 3.1 punktų vykdymo. 28940_04 05 Reiklavimas TR-75 Levutė Staniuvienė

Priimtas
58 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-80 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T9-47 „Dėl kreipimosi socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašo pakeitimo. 28942_04 05 Teikimas TR-80 Levutė Staniuvienė

Priimtas
59 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 3 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-87 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-09-30 įsakymu Nr. 1V-725 patvirtinto nenustatytos tapatybės žmogaus organizavimo tvarkos aprašo 7 punkto vykdymo“. 28943_04 05 Reikalavimas TR-87 Levutė Staniuvienė

Priimtas
60 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 3 d. teikimas Nr. (5.1)-TR-90 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T9-59 1 punktu patvirtinto vienkartinės socialinės paramos teikimo socialiai remtinoms šeimoms ir asmenims tvarkos aprašo pakeitimo“. 28945_Reikalavimas TR-90 Levutė Staniuvienė

Priimtas
61 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 3 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-93 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-04 įsakymu Nr. V-2068/A1-467/V-946 patvirtinto kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo 5 punkto vykdymo“. 28947_Reikalavimas TR-93 Levutė Staniuvienė

Priimtas
62 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012 m. balandžio 10 d. reikalavimas Nr. (5.1)-TR-98 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 1 punkto įgyvendinimo“. 28949_Reikalavimas TR-98 Levutė Staniuvienė

Priimtas
63 Notėnų seniūnijos Vindeikių kaimo gyventojo Zigmo Kačinsko 2012 m. kovo 12 d. prašymas. 28950_ZIGMO KACINSKO PRASYMAS Levutė Staniuvienė

Priimtas
64 Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 17 d. kreipimasis „Dėl viešojo lauko tualeto Skuodo miesto turguje“. 28952_KREIPIMASIS Levutė Staniuvienė

Priimtas
65 Lietuvos Respublikos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 2012-04-10 raštas Nr. S-2012-2774 „Dėl Vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimo“. 28953_DEL VIETOS SAVIVALDOS ISTATYMO NUOSTATU IGYVENDINIMO Levutė Staniuvienė

Priimtas
66 Skuodo rajono Daukšių kaimo bendruomenės 2012-04-19 prašymas „Dėl Daukšių pagrindinės mokyklos reorganizavimo“. 28954_Dauksiu bendruomenes prasymas Levutė Staniuvienė

Priimtas
67 Skuodo rajono Daukšių pagrindinės mokyklos tarybos 2012 m. balandžio 20 d. raštas Nr. R2-43 „Dėl Daukšių pagrindinės mokyklos reorganizavimo“. 28955_DAUKSIU PAGRINDINES MOKYKLOS TARYBOS PRASYMAS Levutė Staniuvienė

Priimtas
68 Informacija, pranešimai. Levutė Staniuvienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.